Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

1 Ten, kto sa svojmyseľne oddeľuje, hľadá to, čo sa jemu ľúbi, a stavia sa na odpor všetkému, čo by prospelo. 2 Blázon nemá záľuby v rozumnosti, ale iba v tom, aby sa odkrylo jeho srdce. 3 Keď prijde bezbožník, prijde aj pohŕdanie a s nevážnosťou potupa. 4 Slová úst muža sú jako hlboké vody, rozvodnený potok prameň múdrosti. 5 Nie je dobré hľadieť na osobu bezbožného, tak aby niekto zohnul spravedlivého v súde. 6 Rty blázna vchádzajú do sporu, a jeho ústa volajú po úderoch. 7 Ústa blázna sú jeho zkazou, a jeho rty osídlom jeho duši. 8 Slová pletichára sú jako lahôdky a sostupujú do vnútorností života. 9 Aj nedbalý vo svojej práci je bratom toho, kto robí zkazu. 10 Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spravedlivý a bude vyvýšený. 11 Majetok bohatého je jeho pevným mestom a jako vysoký múr v predstave jeho mysli. 12 Pred skrúšením povyšuje sa srdce človeka, a pred slávou ide pokora. 13 Tomu, kto odpovedá, prv ako počul, počíta sa to za bláznovstvo a za hanbu. 14 Mužný duch znáša svoju nemoc; ale zroneného ducha kto unesie? 15 Srdce rozumného nadobudne známosti, a ucho múdrych hľadá známosť. 16 Dar človeka upriestranňuje mu a vedie ho pred veľkých. 17 Spravedlivým sa vidí ten, kto je prvý vo svojom spore; ale keď prijde jeho blížny, ide mu na dno. 18 Los upokojuje zvady a robiac mier delí aj silných jedného od druhého. 19 Brat, urazený neverou, vzdoruje viac ako silné mesto, a zvady sú jako závora hradu. 20 Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa nasýti úrody svojich rtov. 21 Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. 22 Ten, kto našiel ženu, našiel dobré a dosiahol priazne od Hospodina. 23 Chudobný hovorí pokorne, prosiac; ale bohatý odpovedá tvrdo. 24 Človek, ktorý hľadá primnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu; ale niekto milujúci pridŕža sa vernejšie ako brat.