Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. 2 Jazyk múdrych ozdobuje známosť; ale ústa bláznov vylievajú bláznovstvo. 3 Oči Hospodinove vidia na všetkých miestach, hľadiac pozorujú zlých i dobrých. 4 Zdravý jazyk je stromom života; ale prevrátenosť v ňom je skrúšením ducha. 5 Blázon pohŕda kázňou svojho otca; ale ten, kto zachováva karhanie, nadobudne opatrnosti. 6 V dome spravedlivého je veľký dostatok; ale v dôchodku bezbožného zmätok. 7 Rty múdrych rozsievajú známosť, ale srdce bláznov nie tak. 8 Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi; ale modlitba úprimných sa mu ľúbi. 9 Ohavnosťou Hospodinovi je cesta bezbožného; ale toho, kto sa ženie za spravedlivosťou, miluje. 10 Prísny trest tomu, kto opúšťa cestu; ten, kto nenávidí karhania, zomrie. 11 ŠeolŠeol = peklo, abaddon = zatratenie a abaddon sú pred Hospodinom, a pravdaže srdcia synov človeka! 12 Nemiluje posmievač toho, aby ho niekto karhal; k múdrym nepojde. 13 Radostné srdce obveseľuje tvár; ale bolesťou srdca je zronený duch. 14 Srdce rozumného hľadá známosť; ale ústa bláznov sa pasú na bláznovstve. 15 Všetky dni chudobného človeka utrápeného sú zlé; ale ten, kto je veselého srdca, má vždycky hody. 16 Lepšie málo v bázni Hospodinovej ako veliký poklad a v ňom nepokoj. 17 Lepší pokrm zo zeliny, kde je láska, ako vykŕmený vôl a s ním nenávisť. 18 Hnevivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor. 19 Cesta leňocha je ako plot z tŕnia; ale draha úprimných je nasypaná a urovnaná. 20 Múdry syn robí otcovi radosť; ale bláznivý človek pohŕda svojou matkou. 21 Bláznovstvo je radosťou tomu, kto je bez rozumu; ale umný muž kráča rovno. 22 Keď neni rady, bývajú zmarené úmysly; ale vo množstve radcov bude stáť. 23 Človek má radosť z odpovedi svojich úst, a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré. 24 Cestou života je rozumnému ísť hore, aby sa odchýlil od pekla dole. 25 Dom pyšných vytrhne Hospodin a postaví pevne medzu vdovy. 26 Ohavnosťou sú Hospodinovi myšlienky zlého, ale čistými sú mu príjemné reči. 27 Lakomec, ktorý dychtí po zisku, trápi svoj dom; ale ten, kto nenávidí darov, bude žiť. 28 Srdce spravedlivého rozmýšľa, čo odpovedať; ale ústa bezbožných vylievajú všelijakú zlosť. 29 Hospodin je ďaleko od bezbožných, ale modlitbu spravedlivých čuje. 30 Svetlo očí pôsobí srdcu radosť; dobrá zvesť dodáva kostiam tuku. 31 Ucho, ktoré poslúcha karhanie života, bude bývať medzi múdrymi. 32 Ten, kto opúšťa kázeň, opovrhuje svojou dušou; ale ten, kto poslúcha karhanie, nadobúda rozumu. 33 Bázeň Hospodinova je kázňou múdrosti, a pred slávou ide pokora.