Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Rozpomeň sa, Hospodine, na to, čo sa nám udialo; pohliadni, prosím a vidz našu potupu!
2 Naše dedičstvo sa prevrátilo a dostalo sa cudzím; naše domy sa dostaly cudzozemcom. 3 Sirotami sme, bez otca; naše matky sú jako vdovy. 4 Svoju vodu pijeme za peniaze; naše drevo prichádza za plat. 5 Prenasledovaní sme tak, že sú nám vždy na krku; pracujúc ustávame, a niet pre nás odpočinku. 6 Egypťanom podávame ruku, Assýrom, aby sme sa nasýtili chleba. 7 Naši otcovia hrešili, a niet ich; my nesieme ich neprávosti. 8 Sluhovia panujú nad nami; nieto nikoho, kto by vytrhol z ich ruky. 9 Za svoje životy dodávame svoj chlieb pre meč na púšti. 10 Naša koža je vypálená jako pec od horúčosti hladu. 11 Zhanobili ženy na Sione, panny v mestách Júdových. 12 Kniežatá sú povešané ich rukou; tváre starcov nie sú uctievané. 13 Mládenci nosia žernov, a deti klesajú pod drevom; 14 starci prestali sedávať v bráne, mládenci spievať svoju pieseň. 15 Prestala veselosť nášho srdca; naše veselé kolo sa obrátilo v zármutok. 16 Spadla koruna s našej hlavy, oj, beda nám, lebo sme hrešili! 17 Preto je naše srdce neduživé; preto sa zatmily naše oči, 18 pre vrch Sion, ktorý je spustošený; líšky chodia po ňom. 19 Ty, ó, Hospodine, tróniš na veky; tvoja stolica na pokolenie a pokolenie. 20 Prečo zabúdaš na nás na večnosť, opúšťaš nás na také dlhé časy? 21 Navráť nás, Hospodine, k sebe, a navrátime sa; obnov naše dni jako kedysi! 22 Ale ty si nás celkom zavrhol, hneváš sa na nás veľmi preveľmi.