Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Lebo hľa, prichádza deň, ktorý horí jako pec, v ktorom budú všetci spurní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť, slamou a spáli ich deň, ktorý prijde, hovorí Hospodin Zástupov, takže im neponechá ani koreňa ani haluzi. 2 Ale vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnce spravedlivosti, a lekárstvo bude na jeho krýdlach; vyjdete a budete poskakovať ako vykŕmené teľatá. 3 A pošliapete bezbožných, lebo budú popolom pod vašimi nohami toho dňa, ktorý ja učiním, hovorí Hospodin Zástupov. 4 Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. 5 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. 6 A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.