Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

O príchode Jána Krstiteľa a Pána Krista, ale s Ním aj dňa očisty.

1 Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov.
2 Ale kto znesie deň jeho príchodu, a kto obstojí, keď sa ukáže?! Lebo on je ako prepaľujúci oheň a jako lúh práčov. 3 A bude sedieť prepaľujúc a prečisťujúc striebro, a tak prečistí synov Léviho a očistí ich ako zlato a jako striebro, a budú Hospodinovi, donášajúc obetný dar obilný v spravedlivosti. 4 Vtedy bude príjemný Hospodinovi obetný dar obilný Júdu a Jeruzalema jako za dní drievneho veku a jako za dávnych rokov. 5 A priblížim sa k vám na súd a budem rýchlym svedkom proti čarodejníkom, proti cudzoložníkom a proti krivoprísažníkom i proti tým, ktorí utiskujú čo do mzdy nájomníka, vdovu a sirotu a krivdia pohostínovi a neboja sa ma, hovorí Hospodin Zástupov.

Izraelova záchrana v nezmeniteľnej vernosti Božej. Desiatky.

6 Lebo ja Hospodin sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli.
7 Odo dní svojich otcov ste sa odchyľovali od mojich ustanovení a neostríhali ste. Navráťte sa ku mne, a navrátim sa k vám, hovorí Hospodin Zástupov. Ale hovoríte: V čom sa máme navrátiť? 8 Či azda má človek okrádať Boha? Lebo vy okrádate mňa a hovoríte: V čom ťa okrádame? V desiatku a v obeti pozdvihnutia! 9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okrádate, celý národ, čo vás je. 10 Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne. 11 A pokarhám vám to, čo požiera, a nebude vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom nepomece vinič na poli, hovorí Hospodin Zástupov. 12 A budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete rozkošnou zemou ľúbou, hovorí Hospodin Zástupov.

Prevrátenosť mysle, ktorá blahoslaví bezbožnosť. Ale blahoslavený, kto slúži Bohu.

13 Drzé sú vaše slová proti mne, hovorí Hospodin a hovoríte: Čože hovoríme proti tebe?
14 Hovoríte: Márna vec je slúžiť Bohu, a jaký vraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž? Alebo keď budeme chodiť čierno pred Hospodinom Zástupov? 15 Preto teraz my blahoslavíme spurných, aj sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť, aj pokúšajú Boha a vše uniknú. 16 Vtedy sa shovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina, druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno. 17 A budú moji, hovorí Hospodin Zástupov, na deň, ktorý ja učiním, zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, jako sa zľutuje človek nad svojím synom, ktorý mu slúži. 18 Vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravedlivým a bezbožným, medzi tým, kto slúži Bohu, a tým, kto mu neslúži.