Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

1 A ešte odpovedal Hospodin Jobovi a riekol: 2 Či sa bude pravotiť so Všemohúcim kázniteľ? Ten, kto viní Boha, nech odpovie na to!

Jóbova odpoveď

3 Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol:
4 Hľa, som prichatrný; čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa. 5 Raz som hovoril a nebudem viacej odpovedať, dvakrát, a neurobím toho viacej.

Druhá Božia reč

6 Hospodin odpovedal Jobovi z víchrice a riekol:
7 Nože prepáš svoje bedrá jako muž! Ja sa ťa budem pýtať, a ty mi oznám! 8 Či azda zrušíš i môj súd? Či ma odsúdiš ako bezbožného, aby si ty bol spravedlivý? 9 Či máš rameno jako silný Bôh a hrmíš hlasom ako on? 10 Nože sa ozdob velebnosťou a výsosťou a obleč sa vo veličenstvo a v nádheru! 11 Rozlej prchlivosť svojho hnevu a vidz každého pyšného a poníž ho! 12 Vidz každého pyšného a zohni ho a mršti bezbožných na ich mieste na zem! 13 Skry ich spolu do prachu a zaviaž ich tvár na skrytom mieste! 14 A vtedy ťa i ja budem oslavovať, pretože ťa spasila tvoja pravica. 15 Nože hľa, vidz ozrutu behemóta, ktorého som učinil ako i teba; žerie trávu jako vôl. 16 Nože hľa, vidz, jeho vláda je v jeho bedrách a jeho sila vo svaloch jeho brucha! 17 Ohýba svojím ohonom ako chce, hoci je ako cedra; žily jeho stehien sú spletené jako haluzi. 18 Jeho kosti medené trubice, jeho hnáty jako železný sochor. 19 On je počiatkom ciest silného Boha. Ten, ktorý ho učinil, sám jediný to dokáže, aby sa priblížil k nemu jeho meč. 20 Lebo vrchy mu donášajú krm, kde sa ihrá všetka poľná zver. 21 Líha pod tônistými stromami, v skrýši trsti a bahna. 22 Pokrývajú ho tônisté stromy svojou tôňou; obkľučujú ho potočné vŕby. 23 Hľa, ak ho rieka sovrie, neponáhľa sa; nadeje sa, keby sa hneď Jordán dovalil až po jeho tlamu. 24 Nechže ho chytí niekto pred jeho očima! Nech prebodne jeho chriap a pretiahne mu povrazy! 25 Či vytiahneš leviatána na udicu? Alebo či povrazom stiahneš jeho jazyk dolu? 26 Či mu vložíš do nosa motúz zo sitiny alebo či hákom prebodneš jeho čeľusť? 27 Či sa ti bude nejako veľmi prosiť? Či ti bude hovoriť nežnosti? 28 Či učiní s tebou smluvu? Či si ho vezmeš za večného sluhu? 29 Či sa budeš s ním ihrať ako s vtáčkom a priviažeš ho svojim dievčatám? 30 Či ním budú obchodovať sdružení rybári? Či ho rozdelia na poly medzi kupcov? 31 Či zaplníš jeho kožu ostrými háky alebo rybárskymi vidlicami jeho hlavu? 32 Len polož na neho svoju ruku - Pamätaj na boj! - a neurobíš toho viacej!