Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

1 A ešte odpovedal Hospodin Jobovi a riekol: 2 Či sa bude pravotiť so Všemohúcim kázniteľ? Ten, kto viní Boha, nech odpovie na to!

Jóbova odpoveď

3 Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol:
4 Hľa, som prichatrný; čože ti odpoviem? Kladiem svoju ruku na svoje ústa. 5 Raz som hovoril a nebudem viacej odpovedať, dvakrát, a neurobím toho viacej.

Druhá Božia reč

6 Hospodin odpovedal Jobovi z víchrice a riekol:
7 Nože prepáš svoje bedrá jako muž! Ja sa ťa budem pýtať, a ty mi oznám! 8 Či azda zrušíš i môj súd? Či ma odsúdiš ako bezbožného, aby si ty bol spravedlivý? 9 Či máš rameno jako silný Bôh a hrmíš hlasom ako on? 10 Nože sa ozdob velebnosťou a výsosťou a obleč sa vo veličenstvo a v nádheru! 11 Rozlej prchlivosť svojho hnevu a vidz každého pyšného a poníž ho! 12 Vidz každého pyšného a zohni ho a mršti bezbožných na ich mieste na zem! 13 Skry ich spolu do prachu a zaviaž ich tvár na skrytom mieste! 14 A vtedy ťa i ja budem oslavovať, pretože ťa spasila tvoja pravica. 15 Nože hľa, vidz ozrutu behemóta, ktorého som učinil ako i teba; žerie trávu jako vôl. 16 Nože hľa, vidz, jeho vláda je v jeho bedrách a jeho sila vo svaloch jeho brucha! 17 Ohýba svojím ohonom ako chce, hoci je ako cedra; žily jeho stehien sú spletené jako haluzi. 18 Jeho kosti medené trubice, jeho hnáty jako železný sochor. 19 On je počiatkom ciest silného Boha. Ten, ktorý ho učinil, sám jediný to dokáže, aby sa priblížil k nemu jeho meč. 20 Lebo vrchy mu donášajú krm, kde sa ihrá všetka poľná zver. 21 Líha pod tônistými stromami, v skrýši trsti a bahna. 22 Pokrývajú ho tônisté stromy svojou tôňou; obkľučujú ho potočné vŕby. 23 Hľa, ak ho rieka sovrie, neponáhľa sa; nadeje sa, keby sa hneď Jordán dovalil až po jeho tlamu. 24 Nechže ho chytí niekto pred jeho očima! Nech prebodne jeho chriap a pretiahne mu povrazy! 25 Či vytiahneš leviatána na udicu? Alebo či povrazom stiahneš jeho jazyk dolu? 26 Či mu vložíš do nosa motúz zo sitiny alebo či hákom prebodneš jeho čeľusť? 27 Či sa ti bude nejako veľmi prosiť? Či ti bude hovoriť nežnosti? 28 Či učiní s tebou smluvu? Či si ho vezmeš za večného sluhu? 29 Či sa budeš s ním ihrať ako s vtáčkom a priviažeš ho svojim dievčatám? 30 Či ním budú obchodovať sdružení rybári? Či ho rozdelia na poly medzi kupcov? 31 Či zaplníš jeho kožu ostrými háky alebo rybárskymi vidlicami jeho hlavu? 32 Len polož na neho svoju ruku - Pamätaj na boj! - a neurobíš toho viacej!