Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

1 Či vieš čas rodenia kamzíkov? Pozoroval si azda svíjať sa jelenice, keď rodia? 2 Či počítaš mesiace, ktoré vyplňujú? A či vieš čas ich pôrodu, 3 kedy sa skláňajú, rodia svoje mláďatá, odvrhujú svoje bolesti? 4 Ich mladé silnejú; rastú na poli; vyjdú a viacej sa nevrátia. 5 Kto pustil divého osla na slobodu, a sväzky toho divocha kto rozviazal? 6 Ktorému som dal pustinu za jeho dom a za jeho príbytky slanú zem? 7 Smeje sa lomozu mesta; nečuje povyku pohoniča. 8 To, čo najde na vrchoch, je jeho pašou, a vyhľadáva všetko, čo je zelené. 9 Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec? Či bude nocovať pri tvojich jasliach? 10 Či pripriahneš jednorožca k brázde jeho povrazom? Či bude za tebou brániť údolia? 11 Či sa spoľahneš na neho preto, že má veľkú silu, a zanecháš na neho svoju prácu? 12 Či mu budeš veriť, že svezie tvoje semeno a sprace tvoje humno? 13 Krýdlo pštrosov plesá. A istotne to nie je peruť ľútostného bociana ani perie! 14 Pretože zanechá zemi svoje vajcia a liahnuc hreje ich na prachu 15 a zabúda, že ich môže rozpučiť noha, alebo že ich môže zašliapať poľná zver. 16 Tvrde zaobchodí so svojimi mláďatami, jako keby neboly jeho, i keby jeho práca mala byť nadarmo, nestrachuje sa o ňu. 17 Pretože mu Bôh dal zabudnúť na múdrosť ani mu nedal podielu na rozumnosti. 18 V taký čas, keď zatrepoce krýdlami na výšine, vysmeje sa koňovi i jeho jazdcovi. 19 Či ty dáš koňovi silu? Či odeješ jeho šiju hrivou? 20 Či spôsobíš, že bude skákať sťa kobylka? Jeho nádherný frkot je strašný. 21 Jeho nohy hrabú na doline, a plesá vo svojej sile; ide von v ústrety zbrani. 22 Smeje sa strachu ani sa neľaká ani neustúpi pred mečom, 23 hoci nad ním chreští túl, lesklá kopija a pika; 24 s hrmotom a s búrlivým hnevom hltá zem ani nepostojí s pokojom, lebo zavznel zvuk trúby. 25 Kedykoľvek zatrúbi trúba, zarehoce, a zďaleka začuchá boj, hrmot kniežat a krik. 26 Či je to z tvojho rozumu, že lieta jastrab, rozostrie svoje krýdla oproti juhu? 27 Či na tvoj rozkaz vznáša sa orol a že na vysokom mieste kladie svoje hniezdo? 28 Prebýva na skale a hniezdi na výčnelku skaly, a to jako na hrade. 29 Odtiaľ pátra po žrádle; jeho oči hľadia naďaleko. 30 A jeho mláďatá strebú krv. Kde sú nejakí pobití, tam je aj on.