Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

1 Či vieš čas rodenia kamzíkov? Pozoroval si azda svíjať sa jelenice, keď rodia? 2 Či počítaš mesiace, ktoré vyplňujú? A či vieš čas ich pôrodu, 3 kedy sa skláňajú, rodia svoje mláďatá, odvrhujú svoje bolesti? 4 Ich mladé silnejú; rastú na poli; vyjdú a viacej sa nevrátia. 5 Kto pustil divého osla na slobodu, a sväzky toho divocha kto rozviazal? 6 Ktorému som dal pustinu za jeho dom a za jeho príbytky slanú zem? 7 Smeje sa lomozu mesta; nečuje povyku pohoniča. 8 To, čo najde na vrchoch, je jeho pašou, a vyhľadáva všetko, čo je zelené. 9 Či ti bude chcieť slúžiť jednorožec? Či bude nocovať pri tvojich jasliach? 10 Či pripriahneš jednorožca k brázde jeho povrazom? Či bude za tebou brániť údolia? 11 Či sa spoľahneš na neho preto, že má veľkú silu, a zanecháš na neho svoju prácu? 12 Či mu budeš veriť, že svezie tvoje semeno a sprace tvoje humno? 13 Krýdlo pštrosov plesá. A istotne to nie je peruť ľútostného bociana ani perie! 14 Pretože zanechá zemi svoje vajcia a liahnuc hreje ich na prachu 15 a zabúda, že ich môže rozpučiť noha, alebo že ich môže zašliapať poľná zver. 16 Tvrde zaobchodí so svojimi mláďatami, jako keby neboly jeho, i keby jeho práca mala byť nadarmo, nestrachuje sa o ňu. 17 Pretože mu Bôh dal zabudnúť na múdrosť ani mu nedal podielu na rozumnosti. 18 V taký čas, keď zatrepoce krýdlami na výšine, vysmeje sa koňovi i jeho jazdcovi. 19 Či ty dáš koňovi silu? Či odeješ jeho šiju hrivou? 20 Či spôsobíš, že bude skákať sťa kobylka? Jeho nádherný frkot je strašný. 21 Jeho nohy hrabú na doline, a plesá vo svojej sile; ide von v ústrety zbrani. 22 Smeje sa strachu ani sa neľaká ani neustúpi pred mečom, 23 hoci nad ním chreští túl, lesklá kopija a pika; 24 s hrmotom a s búrlivým hnevom hltá zem ani nepostojí s pokojom, lebo zavznel zvuk trúby. 25 Kedykoľvek zatrúbi trúba, zarehoce, a zďaleka začuchá boj, hrmot kniežat a krik. 26 Či je to z tvojho rozumu, že lieta jastrab, rozostrie svoje krýdla oproti juhu? 27 Či na tvoj rozkaz vznáša sa orol a že na vysokom mieste kladie svoje hniezdo? 28 Prebýva na skale a hniezdi na výčnelku skaly, a to jako na hrade. 29 Odtiaľ pátra po žrádle; jeho oči hľadia naďaleko. 30 A jeho mláďatá strebú krv. Kde sú nejakí pobití, tam je aj on.