Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

38. kapitola

Prvá Božia reč

1 Vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z víchrice a riekol:
2 Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti? 3 Nože prepáš svoje bedrá jako muž, a budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám! 4 Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum? 5 Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru? 6 Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce, alebo kto položil jej uholný kameň, 7 keď spolu plesaly hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží? 8 A kto zatarasil dverami more, keď sa vyrútilo, vyšlo zo života matky? 9 Keď som rozložil oblak za jeho odev a mrákavu za jeho plienky? 10 A keď som mu vydal svoj zákon a položil som závory a vráta 11 a riekol som: Potiaľto prijdeš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vĺn!? 12 Či si voľakedy za svojich dní rozkázal ránu? Či si ukázal rannej zore, kde je jej miesto, 13 poveliac, aby sa chopila krýdel zeme, a aby boli strasení s nej bezbožníci? 14 Nech sa prevracia a mení tvar ako pečatná hmota, a iné veci nech sa postavia ako rúcho! 15 A tak nech je odňaté od bezbožných ich svetlo, a vysoké rameno nech sa poláme! 16 Či si voľakedy prišiel až ku žriedlam mora alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti? 17 Či sú ti zjavené brány smrti, alebo brány tône smrti si videl? 18 Či si si prezrel všetko až po šírky zeme? Oznám, ak ju znáš celú! 19 Kde je cesta na miesto ta, kde býva svetlo? Alebo čo do tmy, kde je jej miesto? 20 Aby si to pojal a odviedol v jeho medze a keď rozumieš chodníkom, ktoré vedú k jeho domu? 21 Pravda vieš, lebo si sa vtedy narodil, a počet tvojich dňov je veľký! 22 Či si prišiel voľakedy k pokladom snehu a poklady kamenca si videl? 23 Ktoré zdŕžam u seba na čas súženia, na deň boja a vojny? 24 Kde je cesta na miesto ta, kde sa delí svetlo, ktoré rozháňa východný vietor po zemi? 25 Kto rozdelil povodni prietok v obe strany a cestu blesku zvukov hromu, 26 aby dal pršať na zem, kde nieto nikoho, na púšť, na ktorej neni človeka? 27 Aby nasýtil pustinu a miesta obrátené na púšť, a spôsobil to, aby rástla mladistvá tráva zelená? 28 Či má dážď otca, alebo kto plodí kvapky rosy? 29 Z čieho života vychádza mráz, a okyť nebies, kto ju plodí? 30 Vody sa skrývajú ako pod kameň, a tvár priepasti zamrznúc drží sa spolu. 31 Či si sviazal sväzky Plejad alebo či si rozviazal povrazy Oriona? 32 Či vyvedieš MazzárotSúhvezdia zverokruhu svojím časom? Alebo Arktura i s jeho synmi povedieš? 33 Či znáš zákony nebies? Či položíš toho správu na zemi? 34 Či pozdvihneš svoj hlas k oblaku, aby ťa pokryla hojnosť vody? 35 Či pošleš blesky hromu, a pojdú? A či ti azda povedia: Hľa, tu sme? 36 Kto vložil do ľadvín múdrosť alebo kto dal srdcu rozum? 37 Kto spočíta oblaky v svojej múdrosti, a nebeské kožice vody kto nahne, 38 keď sa sleje prach zeme v pevnú sliatinu, a hrudy sú pevne slepené? 39 Či ulovíš ľvici korisť a hltavosť ľvíčat ukojíš, 40 keď sa krčia v pelešiach, sedia v húšti čihajúc? 41 Kto pripravuje havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďatá k silnému Bohu, keď blúdia bez potravy?