Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

1 Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušima na všetky moje slová! 2 Nože hľa, otvorím svoje ústa; môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach. 3 Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca, a čo do známosti mojich rtov, budú hovoriť čiste. 4 Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život. 5 Ak môžeš, odpovedz mi; priprav sa predo mnou na odpor a postav sa! 6 Hľa, ja som práve tak Boží jako ty, i ja som odštiknutý z blata. 7 Hľa, tedy, môj strach ťa nepredesí, a môj tlak nebude ťažko doliehať na teba. 8 Ale si povedal predo mnou, v moje uši, a počul som zvuk tvojich slov: 9 Čistý som, bez prestúpenia, nevinný som a nemám neprávosti na svedomí. 10 Hľa, vynašiel proti mne príčiny k nepriateľstvu; považuje ma sebe za nepriateľa. 11 Vložil moje nohy do klady; strežie všetky moje stezky. 12 Hľa, v tej veci nie si spravedlivý; odpoviem ti, pretože je Bôh väčší ako smrteľný človek. 13 Prečo sa s ním pravotíš, že sa nezodpovedá za niktoré svoje veci? 14 Lebo raz hovorí silný Bôh i dva razy, a človek toho nevidí, 15 vo sne videnia noci, keď pripáda hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteli. 16 Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, čomu ich učí, 17 aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl pýchu pred mužom. 18 Zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč. 19 A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou, 20 takže si jeho život oškliví chlieb a jeho duša pokrm, ináče žiadúci. 21 Jeho telo hynie, až ho nezrieť, a jeho kosti páčia, ktoré sa nevidely. 22 A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim. 23 No, ak je pri ňom anjel vykladač, jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo, 24 vtedy sa zľutuje nad ním a povie: Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; našiel som výkupné. 25 Vtedy omladne jeho telo viac ako za detstva; navráti sa ku dňom svojej mladosti; 26 bude sa modliť Bohu, a bude mu milostivý, a uvidí jeho tvár s jasotom, a Bôh navráti smrteľnému človekovi jeho spravedlivosť. 27 Bude spievať hľadiac na ľudí a povie: Zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy. 28 Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo. 29 Hľa, to všetko robí silný Bôh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi, 30 aby vrátil jeho dušu zpät od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. 31 Pozoruj, Jobe, ušima, počuj ma; mlč, a ja budem hovoriť. 32 Ak máš, čo povedať, odpovedz mi; hovor, lebo by som ťa chcel ospravedlniť. 33 Ale ak nič, počuj ty mňa; mlč, a poučím ťa múdrosti.