Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

1 Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušima na všetky moje slová! 2 Nože hľa, otvorím svoje ústa; môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach. 3 Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca, a čo do známosti mojich rtov, budú hovoriť čiste. 4 Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život. 5 Ak môžeš, odpovedz mi; priprav sa predo mnou na odpor a postav sa! 6 Hľa, ja som práve tak Boží jako ty, i ja som odštiknutý z blata. 7 Hľa, tedy, môj strach ťa nepredesí, a môj tlak nebude ťažko doliehať na teba. 8 Ale si povedal predo mnou, v moje uši, a počul som zvuk tvojich slov: 9 Čistý som, bez prestúpenia, nevinný som a nemám neprávosti na svedomí. 10 Hľa, vynašiel proti mne príčiny k nepriateľstvu; považuje ma sebe za nepriateľa. 11 Vložil moje nohy do klady; strežie všetky moje stezky. 12 Hľa, v tej veci nie si spravedlivý; odpoviem ti, pretože je Bôh väčší ako smrteľný človek. 13 Prečo sa s ním pravotíš, že sa nezodpovedá za niktoré svoje veci? 14 Lebo raz hovorí silný Bôh i dva razy, a človek toho nevidí, 15 vo sne videnia noci, keď pripáda hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteli. 16 Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, čomu ich učí, 17 aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl pýchu pred mužom. 18 Zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč. 19 A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou, 20 takže si jeho život oškliví chlieb a jeho duša pokrm, ináče žiadúci. 21 Jeho telo hynie, až ho nezrieť, a jeho kosti páčia, ktoré sa nevidely. 22 A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim. 23 No, ak je pri ňom anjel vykladač, jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo, 24 vtedy sa zľutuje nad ním a povie: Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; našiel som výkupné. 25 Vtedy omladne jeho telo viac ako za detstva; navráti sa ku dňom svojej mladosti; 26 bude sa modliť Bohu, a bude mu milostivý, a uvidí jeho tvár s jasotom, a Bôh navráti smrteľnému človekovi jeho spravedlivosť. 27 Bude spievať hľadiac na ľudí a povie: Zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy. 28 Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo. 29 Hľa, to všetko robí silný Bôh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi, 30 aby vrátil jeho dušu zpät od jamy, aby bol osvietený svetlom živých. 31 Pozoruj, Jobe, ušima, počuj ma; mlč, a ja budem hovoriť. 32 Ak máš, čo povedať, odpovedz mi; hovor, lebo by som ťa chcel ospravedlniť. 33 Ale ak nič, počuj ty mňa; mlč, a poučím ťa múdrosti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk