Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

1 Učinil som smluvu so svojimi očima, a čo by som mal hľadieť na pannu? 2 A jaký je podiel od Boha shora? Alebo jaké dedičstvo od Všemohúceho s výsostí? 3 Či nie zahynutie nešľachetnému a pomsta činiteľom neprávosti? 4 Či on azda nevidí mojich ciest? A počíta všetky moje kroky? 5 Jestli som chodil s márnosťou, a jestli moja noha spiechala ku ľsti, 6 nech ma odváži na váhe spravedlivosti a tak nech pozná Bôh moju bezúhonnosť. 7 Jestli sa môj krok odchýlil s cesty, a moje srdce odišlo za mojimi očima, a jestli ľpí na mojich rukách nejaká škvrna; 8 vtedy nech sejem, a iný nech jie, a moje potomstvo nech je vykorenené. 9 Jestli sa dalo zvábiť moje srdce k cudzej žene, alebo jestli som úkladil pri dveriach svojho blížneho, 10 vtedy nech melie moja žena inému, a nech sa zohýňajú nad ňou iní. 11 Lebo je to mrzkosť a je to neprávosť pred sudcov; 12 lebo je to oheň, ktorý žerie až do zahynutia a vykorenil by všetku moju úrodu. 13 Keby som bol opovrhol súdom svojho sluhu alebo svojej dievky, keď sa pravotili so mnou, 14 čo by som bol urobil, keby bol povstal silný Bôh a keby to bol vyhľadával, čo by som mu bol odpovedal? 15 Či azda ten, ktorý mňa učinil v živote matky, neučinil i jeho? A či nás oboch neutvoril jeden a ten istý v lone matky? 16 Ak som uňal z toho, čo si priali chudobní, a dal som hynúť očiam vdovy 17 a jedol som sám svoju skyvu, a nejedla z nej i sirota - 18 Lebo veď mi rástla od mojej mladosti jako otcovi, a od života svojej matky som ju vodil, vdovu -; 19 ak som videl hynúceho bez rúcha a díval som sa na toho, kto nemal čím sa odiať, na chudobného; 20 ak mi nedobrorečily jeho bedrá, a nehrial sa zo strihu mojich oviec; 21 ak som sa zahnal svojou rukou na sirotu, pretože som videl v bráne svoju pomoc; 22 nech odpadne moje plece od svojeho väzu, a moje rameno nech sa vylomí zo svojho kĺbu! 23 Lebo išiel na mňa strach pred zkazou silného Boha, a pre jeho velebnosť nemohol som vykonať takú vec. 24 Ak som položil zlato za svoju nádej a povedal som čistému zlatu: Moje dúfanie; 25 ak som sa radoval tomu, že mám veľa majetku, a že moja ruka získala tak mnoho; 26 ak som hľadel na svetlo slnka, že svieti, a na mesiac, ako ta ide spanile, 27 a moje srdce sa dalo tajne zviesť, a moja ruka im posielala bozky mojich úst - 28 Aj to by bola bývala neprávosť pred sudcu, lebo tak by som bol zaprel silného Boha hore -, 29 ak som sa radoval záhube svojho nenávistníka a bol som vzrušený radosťou, že ho stihlo zlé - 30 Ale nedal som hrešiť svojim ústam kliatbou žiadať jeho dušu -, 31 ak nehovorili ľudia môjho stánu, kde kto je vraj, kto by sa nebol najedol jeho mäsa?! 32 Pohostín nenocoval vonku; svoje dvere som otváral na cestu -, 33 ak som prikrýval svoje prestúpenie, ako robieva človek, skrývajúc svoju neprávosť vo svojom lone, 34 keď som sa azda bál veľkého davu, a desilo ma opovrženie rodín, a mlčal som nevychádzajúc zo dverí - 35 Oj, aby som mal toho, kto by ma vypočul! Tu hľa, je moje znamenie! Nech mi odpovie Všemohúci! A písmo aby som mal, ktoré napísal môj protivník! 36 Áno, vzal by som ho na svoje plece a ovinul by som si ho sťa korunu! 37 Oznámim mu počet svojich krokov a priblížim sa mu jako knieža -, 38 ak volá proti mne moja zem a spolu plačú jej brázdy; 39 ak som jedol jej úrodu bez peňazí, a pre mňa musela vzdychať duša jej držiteľov: 40 miesto pšenice nech vzíde tŕnie a miesto jačmeňa plevel. Dokončili sa slová Jobove.