Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Tretia reč Bildada

1 A Bildad Šuchský odpovedal a riekol:
2 Panstvo a strach je u neho; pôsobí pokoj na svojich výsostiach. 3 Či je počet jeho čatám? Alebo nad kým nevychádza jeho svetlo? 4 A jako by tedy mohol byť smrteľný človek spravedlivý pred silným Bohom, alebo jako byť čistý splodený zo ženy? 5 Hľa, ani mesiac mu nesvieti dosť jasne, a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach. 6 Čo potom smrteľný človek, červ a syn človeka, červiak!