Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

1 Prečo nie sú od Všemohúceho ukryté časy, a prečo tí, ktorí ho znajú, nevidia jeho dní? 2 Bezbožníci prenášajú medze, lúpežne zajímajú stádo a pasú. 3 Sebe odháňajú osla sirôt; berú do zálohu vola vdovy. 4 Vychyľujú chudobných z cesty, a biedni zeme sa musia skrývať všetci dovedna. 5 Hľa, jako divokí osli na púšti vychádzajú po svojej práci hľadajúc korisť skoro za rána. Púšť mu dáva chlieb pre jeho deti. 6 Na poli žnú jeho miešaný krm, a paberkujú vinicu bezbožníka. 7 Nahí nocujú, bez rúcha, a nieto prikrytia na zime. 8 Moknú od dažďa vrchov a nemajúc iného útočišťa objímajú skalu. 9 Olupujú sirotu o prsia, a to, čo je na biednom, berú do zálohu, 10 takže musia chodiť nahí, bez odevu, a hladní tí, ktorí nosia snopy. 11 Medzi ich múrami tlačia olej; šliapu hrozno v prešoch a sú smädní. 12 Ľudia z mesta vzdychajú, a duša ranených volá o pomoc. A Bôh tomu nečiní prietrže. 13 Oni sú z tých, ktorí sa protivia svetlu; neznajú jeho ciest ani nezotrvávajú na jeho chodníkoch. 14 Na úsvite povstáva vrah; zabíja biedneho a chudobného a vnoci je ako zlodej. 15 A oko cudzoložníka striehne na mrak a hovorí: Neuvidí ma oko. A zakrýva tvár. 16 Za tmy podkopáva domy; vodne sa zamykajú; neznajú svetla. 17 Lebo im všetkým dovedna je ráno tôňou smrti, pretože znajú hrôzy temna smrti. 18 Ľahký je na povrchu vody; ich diel je zlorečený na zemi; neobráti sa viacej na cestu viníc. 19 Jako sucho i horúco pohlcujú snežné vody, tak i hrob tých, ktorí hrešia. 20 Zabudne ho život matky; sladnúť bude červom; nebude viacej spomínaný, a tak bude neprávosť zlomená jako strom, 21 ten, kto spása, pohlcuje neplodnú, ktorá nerodí, a vdove nečiní dobrého. 22 A tak zachvacuje mocných vo svojej sile; keď povstane, nikto neverí v život. 23 Bôh mu dáva, aby žil bezpečne a spoľahol sa; ale jeho oči pozorujú na ich cesty. 24 Keď sa povýšia voľačo málo, hneď ich neni, a sú snížení; uchvátení sú jako všetci iní a skosení sú jako vŕšok klasu. 25 A jestli nie je tak, kde kto mi dokáže, že som luhal? A nech obráti moju reč na nič!