Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

Tretia reč Elífaza

1 Na to odpovedal Elifaz Témanský a riekol:
2 Či prospeje niečim človek silnému Bohu? Ale istotne sebe prospeje rozumný. 3 Či bude mať Všemohúci niečo z toho, keď budeš spravedlivý? Alebo či bude mať z toho nejaký zisk, keď budeš robiť tak, aby boly tvoje cesty bezúhonné? 4 Či ťa azda bude kárať preto, že sa ťa bojí, pojde s tebou v súd? 5 Či nie je tvoja zlosť veľká? A nie je konca tvojim neprávostiam. 6 Lebo si brával záloh od svojich bratov bez príčiny a svliekal si rúcho s nahých. 7 Nenapojil si ustatého vodou a lačnému si odoprel chleba. 8 A tak mal zem človek silného ramena a súc váženou osobou býval v nej. 9 Vdovy si preč posielal s prázdnym, a ramená sirôt boly drtené. 10 Preto sú vôkol teba osídla a strach ťa predesil znenazdania, 11 alebo tma, že nevidíš, a záplava vody ťa pokryla. 12 Či nie je Bôh vysoký jako nebesia? A vidz vrchol hviezd, že sú vysoko! 13 A hovoríš: Čože vie silný Bôh?! Či bude súdiť v mrákave? 14 Oblaky sú mu skrýšou, takže nevidí a chodí sem a ta po okruhu nebies. 15 Či budeš pozorovať cestu predošlého veku, ktorou kráčali mužovia márnosti, 16 ktorí boli vyrvaní pred časom, a ktorých základ bol nakoniec ako rozliata rieka? 17 Ktorí hovorievali silnému Bohu: Ujdi od nás! A že čo im učiní Všemohúci? 18 Kým on naplňoval ich domy dobrým. Ale rada bezbožných je ďaleko odo mňa.- 19 Spravedliví to uvidia a budú sa radovať, a nevinný sa im vysmeje a povie: 20 Áno, tak je; vyhladený je ten, ktorý bol povstal proti nám a ich ostatok strávil oheň. 21 Nože si zvykni s ním a maj pokoj, tak prijde na teba dobré. 22 Prijmi, prosím, zákon z jeho úst a slož jeho reči vo svojom srdci. 23 Jestli sa navrátiš k Všemohúcemu, budeš zase vybudovaný, a jestli vzdiališ neprávosť od svojich stánov. 24 A slož do prachu zlato a medzi skalie potokov zlato z Ofíra. 25 A tak bude Všemohúci tvojím zlatom i striebrom najkrásnejšieho lesku tebe. 26 Lebo vtedy sa budeš kochať vo Všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. 27 Budeš sa mu pokorne modliť, a vyslyší ťa, a splníš svoje sľuby. 28 Keď povieš slovo, že bude to či to, bude ti stáť, a svetlo bude žiariť na tvoje cesty. 29 A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni. 30 A jestli vytrhne toho, kto nie je bez viny, doista bude vytrhnutý čistotou tvojich rúk.