Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Tretia reč Elífaza

1 Na to odpovedal Elifaz Témanský a riekol:
2 Či prospeje niečim človek silnému Bohu? Ale istotne sebe prospeje rozumný. 3 Či bude mať Všemohúci niečo z toho, keď budeš spravedlivý? Alebo či bude mať z toho nejaký zisk, keď budeš robiť tak, aby boly tvoje cesty bezúhonné? 4 Či ťa azda bude kárať preto, že sa ťa bojí, pojde s tebou v súd? 5 Či nie je tvoja zlosť veľká? A nie je konca tvojim neprávostiam. 6 Lebo si brával záloh od svojich bratov bez príčiny a svliekal si rúcho s nahých. 7 Nenapojil si ustatého vodou a lačnému si odoprel chleba. 8 A tak mal zem človek silného ramena a súc váženou osobou býval v nej. 9 Vdovy si preč posielal s prázdnym, a ramená sirôt boly drtené. 10 Preto sú vôkol teba osídla a strach ťa predesil znenazdania, 11 alebo tma, že nevidíš, a záplava vody ťa pokryla. 12 Či nie je Bôh vysoký jako nebesia? A vidz vrchol hviezd, že sú vysoko! 13 A hovoríš: Čože vie silný Bôh?! Či bude súdiť v mrákave? 14 Oblaky sú mu skrýšou, takže nevidí a chodí sem a ta po okruhu nebies. 15 Či budeš pozorovať cestu predošlého veku, ktorou kráčali mužovia márnosti, 16 ktorí boli vyrvaní pred časom, a ktorých základ bol nakoniec ako rozliata rieka? 17 Ktorí hovorievali silnému Bohu: Ujdi od nás! A že čo im učiní Všemohúci? 18 Kým on naplňoval ich domy dobrým. Ale rada bezbožných je ďaleko odo mňa.- 19 Spravedliví to uvidia a budú sa radovať, a nevinný sa im vysmeje a povie: 20 Áno, tak je; vyhladený je ten, ktorý bol povstal proti nám a ich ostatok strávil oheň. 21 Nože si zvykni s ním a maj pokoj, tak prijde na teba dobré. 22 Prijmi, prosím, zákon z jeho úst a slož jeho reči vo svojom srdci. 23 Jestli sa navrátiš k Všemohúcemu, budeš zase vybudovaný, a jestli vzdiališ neprávosť od svojich stánov. 24 A slož do prachu zlato a medzi skalie potokov zlato z Ofíra. 25 A tak bude Všemohúci tvojím zlatom i striebrom najkrásnejšieho lesku tebe. 26 Lebo vtedy sa budeš kochať vo Všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. 27 Budeš sa mu pokorne modliť, a vyslyší ťa, a splníš svoje sľuby. 28 Keď povieš slovo, že bude to či to, bude ti stáť, a svetlo bude žiariť na tvoje cesty. 29 A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni. 30 A jestli vytrhne toho, kto nie je bez viny, doista bude vytrhnutý čistotou tvojich rúk.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk