Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Siedma reč Jóba

1 A Job odpovedal a riekol:
2 Počujteže moju reč, a bude mi to za vaše potešenia. 3 Potrpte ma, aby som ja hovoril, a keď dohovorím, potom sa vysmievaj. 4 Či sa ja azda žalujem ľuďom? Alebo prečo by nemal môj duch ustávať v trpezlivosti? 5 Pozrite na mňa a predeste sa a položte ruku na ústa. 6 Keď myslím na to, trniem zdesený, a hrôza pochytáva moje telo. 7 Prečo žijú bezbožníci, zostarejú sa i mohutnejú v sile? 8 Ich semeno stojí pevne u nich pred nimi a ich potomstvo pred ich očami. 9 Ich domy majú pokoj od strachu, ani nedopáda prút Boží na nich. 10 Jeho byko skočí a nie bez oplodnenia; jeho krava sa telí a nevyvrhne. 11 Vypúšťajú svoje decká jako drobné stádo, a ich deti poskakujú. 12 Povyšujú svoj hlas pri bubne a pri citare a radujú sa zvuku píšťaly. 13 Trávia svoje dni v dobrom a v okamihu sostupujú do hrobu. 14 A hovoria silnému Bohu: Ujdi od nás! Nechceme známosti tvojich ciest. 15 Čože je Všemohúci, aby sme mu slúžili? A čo nám to pomôže, keď sa mu budeme modliť? 16 Ale hľa, ich dobré nie je v ich ruke, a preto je rada bezbožných ďaleko odo mňa. 17 Koľko ráz zhasne lampa bezbožných? A či prichádzava na nich ich zhuba? Či im Bôh udeľuje bolesti vo svojom hneve? 18 Kedy bývajú ako slama pred vetrom a jako plevy, ktoré ukradne víchor? 19 Že vraj Bôh odkladá jeho synom jeho neprávosť? Nech odplatí jemu, aby vedel! 20 Nech vidia jeho oči jeho nešťastie, a nech sa napije z prchlivosti Všemohúceho! 21 Lebo čo mu je, bezbožnému, po jeho dome po ňom, keď je urezaný počet jeho mesiacov?! 22 Či bude niekto učiť známosti silného Boha, jeho, ktorý sám súdi vysokomyseľných? 23 Jeden zomiera v plnom svojom blahobyte, cele bezpečný a pokojný; 24 jeho žochtáre sú plné mlieka, a špik jeho kostí je zvlažovaný, 25 kým iný zomiera s roztrpčenou dušou a nejedol v živote dobrého. 26 No, spolu ľahnú do prachu, a červy ich pokryjú. 27 Hľa, znám vaše myšlienky a vaše úmysly použiť proti mne násilie. 28 Lebo hovoríte: Kde je dom kniežaťa? A kde je stán príbytkov bezbožných? 29 Či ste sa nepýtali tých, ktorí idú pomimo cestou? A či ich pokynov neznáte? 30 Že totiž zlý človek býva ušetrený ku dňu záhuby, že bývajú vedení ku dňu výbuchov Božieho hnevu? 31 Kto mu oznámi jeho cestu do jeho tvári? Alebo keď on niečo spácha, kto mu odplatí? 32 A on bude doprevadený k hrobom, a ešte i po smrti bude bdieť nad rovom. 33 Budú mu sladnúť hrudy údolia, a za ním potiahne každý človek, a tým pred ním neni počtu. 34 A jako ma tedy potešíte márnosťou, keď vo vašich odpovediach zostáva iba faloš?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk