Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

Druhá reč Cófara

1 A odpovedal Cófar Naamatský a riekol:
2 Tak tedy moje myšlienky ma nútia odpovedať, a to zato, že to súri vo mne. 3 Kázeň, ktorá vrhá potupu na mňa, čujem, a duch mi káže odvetiť z môjho umu. 4 Či ty vieš to, čo bolo od veku, odkedy Bôh postavil človeka na zemi: 5 že plesanie bezbožných je len hen z blízka, a že radosť pokrytca trvá len na chvíľu? 6 Keby jeho pýcha vystúpila až do neba, a jeho hlava keby sa dotkla oblaku, 7 jednako zahynie na večnosť ako jeho lajno. Tí, ktorí ho vídali, povedia: Kam sa podel? 8 Zaletí jako sen, a nenajdú ho, a bude zahnaný jako videnie noci. 9 Oko, ktoré ho vídalo, neuvidí ho viacej, ani ho viacej neuzrie jeho miesto. 10 Jeho synovia budú hľadať priazne chudobných, a jeho ruky navrátia jeho nespravedlivo nadobudnutý majetok. 11 Jeho kosti sú plné vlahy jeho mladosti; ale to všetko spolu s ním ľahne do prachu. 12 Ak sladí v jeho ústach zlosť, a on ju utajuje pod svojím jazykom, 13 šetrí ju a neopustí jej, ale ju zdržuje medzi svojimi ďasnami: 14 jeho pokrm sa premení v jeho črevách, na žlč jedovatých hadov v jeho vnútornostiach. 15 Pohltil majetok, ale ho vyvráti; silný Bôh ho vyženie z jeho brucha. 16 Bude ssať jed ľútych hadov; jazyk vretenice ho zabije. 17 Nebude smieť vidieť potoky, rieky tokov medu a mlieka. 18 Navráti cudziu prácu únavnú a nezhltne, jako i majetok, ktorý získal zámenou, a nebude plesať. 19 Lebo drvil, opúšťal chudobných; olúpil dom, a nevystavil ho. 20 Lebo neznal pokoja vo svojom lone a tak ani nezachráni ničoho zo svojich vzácností. 21 Nezostalo ničoho z jeho žrádla; preto ani nepotrvá jeho dobré. 22 V plnosti jeho dostatku bude mu úzko; každá ruka utrápeného prijde na neho. 23 Nech len má, čím by naplnil svoje brucho; Bôh pošle na neho páľu svojho hnevu a dá to pršať na neho pri jeho pokrme. 24 Bude utekať pred železnou zbraňou; medené lučište ho prebodne. 25 Vytasí meč, ale vyjde z jeho vlastného tela, a lesklá oceľ vyjde z jeho žlči, kým budú na ňom hrôzy smrti. 26 Samá tma je skrytá pre jeho poklady; strávi ho oheň, ktorý nebol rozdúchaný, a spasie ostatok v jeho stáne. 27 Nebesia odhalia jeho neprávosť, a zem povstane proti nemu. 28 Odstehuje sa úroda jeho domu; rozplynie sa to všetko v deň jeho hnevu. 29 To je podiel bezbožného človeka od Boha a dedičstvo, pririeknuté mu od silného Boha.