Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Šiesta reč Jóba

1 Na to zase odpovedal Job a riekol:
2 Dokedy budete trápiť moju dušu a dokedy ma budete drtiť rečami? 3 Toto ste ma už desaťkrát zhanili. Či sa nehanbíte, že ma tak mučíte? 4 Ale nech je tak, že som naozaj zblúdil; môj blud zostane pri mne. 5 Jestli sa skutočne honosíte proti mne a karháte na mne moju potupu, 6 vtedy vedzte, že ma Bôh sprevrátil a obňal ma svojou sieťou. 7 Hľa, jestli kričím pre násilie, neodpovedá sa mi; volám o pomoc, neni súdu. 8 Ohradil moju stezku tak, že neprejdem, a na moje chodníky položil tmu. 9 Svliekol so mňa moju slávu a ta preč odstránil korunu mojej hlavy. 10 Rozboril ma na všetkých stranách, a idem ta, a vyvrátil ako strom moju nádej. 11 K tomu zapálil proti mne svoj hnev a považuje ma sebe tak ako svojich protivníkov. 12 Razom prišly jeho čaty, vysypali proti mne svoju cestu a táboria vôkol môjho stánu. 13 Mojich bratov vzdialil odo mňa, a moji známi sa mi cele odcudzili. 14 Moji príbuzní vystali a moji známi zabudli na mňa. 15 Moji spoludomáci a moje dievky ma považujú za cudzieho; stal som sa cudzozemcom v ich očiach. 16 Volám na svojho sluhu, ale neodpovedá, i keď ho pekne prosím svojimi ústy. 17 Môj dych je cudzí mojej žene a cudzia moja pokorná prosba synom môjho lona. 18 Ešte i decká mnou pohŕdajú; i keď chcem vstať, hovoria proti mne. 19 Zošklivili si ma všetci mužovia mojej rady, a tí, ktorých milujem, obrátili sa proti mne. 20 Moja kosť lipí na mojej koži a na mojom mäse, a unikol som iba s kožou svojich zubov. 21 Zľutujte sa nado mnou, zľutujte sa nado mnou vy, moji priatelia, lebo ruka Božia sa ma dotkla. 22 Prečo ma prenasledujete jako silný Bôh a nenasýtite sa už môjho mäsa? 23 Oj, aby boly spísané moje reči! Oj, aby boly zaznačené do knihy! 24 Železným rydlom a olovom; aby boly na večnosť vytesané do skaly! 25 Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. 26 A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, 27 ktorého ja uvidím sebe, a moje oči budú vidieť a nie cudzí. Moje ľadviny hynú v mojej vnútornosti. 28 Istotne by ste mali povedať: Načo ho máme prenasledovať? Keď sa koreň dobrej veci nachodí vo mne. 29 Bojte sa meča, lebo pomsta za neprávosti je meč. Aby ste vedeli, že bude súd!