Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

19. kapitola

Šiesta reč Jóba

1 Na to zase odpovedal Job a riekol:
2 Dokedy budete trápiť moju dušu a dokedy ma budete drtiť rečami? 3 Toto ste ma už desaťkrát zhanili. Či sa nehanbíte, že ma tak mučíte? 4 Ale nech je tak, že som naozaj zblúdil; môj blud zostane pri mne. 5 Jestli sa skutočne honosíte proti mne a karháte na mne moju potupu, 6 vtedy vedzte, že ma Bôh sprevrátil a obňal ma svojou sieťou. 7 Hľa, jestli kričím pre násilie, neodpovedá sa mi; volám o pomoc, neni súdu. 8 Ohradil moju stezku tak, že neprejdem, a na moje chodníky položil tmu. 9 Svliekol so mňa moju slávu a ta preč odstránil korunu mojej hlavy. 10 Rozboril ma na všetkých stranách, a idem ta, a vyvrátil ako strom moju nádej. 11 K tomu zapálil proti mne svoj hnev a považuje ma sebe tak ako svojich protivníkov. 12 Razom prišly jeho čaty, vysypali proti mne svoju cestu a táboria vôkol môjho stánu. 13 Mojich bratov vzdialil odo mňa, a moji známi sa mi cele odcudzili. 14 Moji príbuzní vystali a moji známi zabudli na mňa. 15 Moji spoludomáci a moje dievky ma považujú za cudzieho; stal som sa cudzozemcom v ich očiach. 16 Volám na svojho sluhu, ale neodpovedá, i keď ho pekne prosím svojimi ústy. 17 Môj dych je cudzí mojej žene a cudzia moja pokorná prosba synom môjho lona. 18 Ešte i decká mnou pohŕdajú; i keď chcem vstať, hovoria proti mne. 19 Zošklivili si ma všetci mužovia mojej rady, a tí, ktorých milujem, obrátili sa proti mne. 20 Moja kosť lipí na mojej koži a na mojom mäse, a unikol som iba s kožou svojich zubov. 21 Zľutujte sa nado mnou, zľutujte sa nado mnou vy, moji priatelia, lebo ruka Božia sa ma dotkla. 22 Prečo ma prenasledujete jako silný Bôh a nenasýtite sa už môjho mäsa? 23 Oj, aby boly spísané moje reči! Oj, aby boly zaznačené do knihy! 24 Železným rydlom a olovom; aby boly na večnosť vytesané do skaly! 25 Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. 26 A keď raz toto všetko rozborí moju kožu, potom zo svojho tela uvidím Boha, 27 ktorého ja uvidím sebe, a moje oči budú vidieť a nie cudzí. Moje ľadviny hynú v mojej vnútornosti. 28 Istotne by ste mali povedať: Načo ho máme prenasledovať? Keď sa koreň dobrej veci nachodí vo mne. 29 Bojte sa meča, lebo pomsta za neprávosti je meč. Aby ste vedeli, že bude súd!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk