Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

Štvrtá reč Jóba

1 A Job odpovedal a riekol:
2 Skutočná pravda, že ste vy ľudia, a že s vami zomrie múdrosť. 3 I ja mám srdce, rozum, ako vy: neležím padlý ďalej od vás, a u koho by nebolo podobného poznania? 4 Za posmech som svojmu vlastnému priateľovi; človek, ktorý volával k Bohu, a ohlasoval sa mu; za posmech je spravedlivý a bezúhonný. 5 Opovrhnutou fakľou, podľa mienky toho, kto žije bezpečne, je ten, kto stojí blízko tých, ktorých noha klesá. 6 Bezstarostné sú stány lúpežníkov a nádejné tých, ktorí popudzujú silného Boha, tých, ktorých uvedie Bôh do svojej ruky. 7 Ale nože sa opýtaj hoci hoväda, a poučí ťa, a nebeského vtáka, a oznámi ti, 8 alebo hovor zemi, a poučí ťa, a budú ti o tom rozprávať ryby mora. 9 Ktoré zo všetkého toho by nevedelo, že to učinila ruka Hospodinova?! 10 V ktorého ruke je duša každého toho, čo je živé, jako i duch každého tela človeka! 11 Či azda ucho nezkúša slov, ako ďasno si ochutnáva pokrm? 12 Pri starcoch je múdrosť a pri ľuďoch dlhého veku rozumnosť. 13 U neho je múdrosť a hrdinská sila; jeho je rada a rozumnosť. 14 Hľa, sborí, a nepostaví sa; zavrie človeka, a neotvorí sa. 15 Hľa, zahatí vody, a vyschnú, a keď ich pošle, podvrátia zem. 16 U neho je sila i bytie; jeho je ten, kto blúdi, i ten, kto uvodí do bludu. 17 Vodí radcov za sebou bosých a zo sudcov robí bláznov. 18 Rozväzuje kázeň kráľov a pútajúc ich pripasuje opasok na ich bedrá. 19 Uvodí kňazov v nerozum a vyvracia mocných. 20 Odníma rty ľuďom, ktorí sa na ne spoliehajú, a berie starcom rozumný súd. 21 Vylieva potupu na kniežatá a uvoľňuje opasok mocných. 22 Odkrýva hlboké veci zo tmy a vyvodí tôňu smrti na svetlo. 23 Zveličuje národy a hubí ich; rozširuje národy a zavodí ich. 24 Odníma srdce hlavám ľudu zeme a činí to, aby blúdili po púšti, tam, kde niet cesty. 25 Tápajú vo tme a nemajú svetla, a pôsobí to, aby blúdili jako opilý.