Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

30. kapitola

Budúca spása

1 Slovo, ktoré sa stalo od Hospodina k Jeremiášovi povediac:
2 Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Napíš si všetky slová, ktoré som ti hovoril, do knihy. 3 Lebo hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že dovediem zpät zajatých svojho ľudu Izraela a Júdu, hovorí Hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom, a budú ňou vládnuť dedične. 4 A toto sú slová, ktoré hovoril Hospodin o Izraelovi a o Júdovi. 5 Lebo takto hovorí Hospodin: Počujeme hlas trasenia, strachu, a že niet pokoja. 6 Nože sa pýtajte a vidzte, či porodí voľakde mužské pohlavie? Prečo potom vidím každého muža, že má svoje ruky na svojich bedrách ako žena, ktorá ide porodiť? A prečo obľadly všetky tváre na smrť? 7 Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho! Ale bude zachránený z neho. 8 A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin Zástupov, že polámem jeho jarmo a shodím ho s tvojej šije a tvoje putá potrhám. A nebudú si ním viacej slúžiť cudzinci. 9 Ale budú slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a Dávidovi, svojmu kráľovi, ktorého im vzbudím. 10 A ty, môj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí Hospodin, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, zachránim ťa z ďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil. 11 Lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa zachránil. Lebo učiním koniec všetkým národom, kam som ťa rozptýlil, avšak tebe neučiním konca, ale ťa budem kárať podľa súdu a nenechám ťa bez trestu cele iste. 12 Lebo takto hovorí Hospodin: Preveľké je tvoje skrúšenie, prebolestná tvoja rana od úderu. 13 Neni toho, kto by riešil tvoju pravotu, neni, kto by vytlačil a obviazal; neni tebe lieku, ktorý by vyhojil. 14 Zabudli na teba všetci, ktorí ťa milovali, nepýtajú sa po tebe, lebo som ťa zbil údermi nepriateľa, ukrutnou kázňou pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov. 15 Čo kričíš nad svojím skrúšením? Čo pre svoju hroznú bolesť? Pre množstvo tvojich neprávostí, pre silu tvojich hriechov som ti to učinil. 16 Avšak preto všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožraní, a všetci tvoji protivníci, tí všetci pojdú do zajatia, a tí, ktorí ťa plienia, budú v plen, a všetkých tých, ktorí ťa olupujú, vydám v lúpež. 17 Lebo ti priložím liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán od úderu, hovorí Hospodin, pretože ťa volajú zahnanou hovoriac: To je dcéra Siona; nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej.

Obnova národa

18 Takto hovorí Hospodin: Hľa, dovediem zpät zajaté stánov Jakobových a zľutujem sa nad jeho príbytkami, a zase bude mesto vystavené na svojom návrší, a palác - chrám bude stáť na svoj spôsob.
19 A bude z nich vychádzať chvála a hlas veseliacich sa, a rozmnožím ich, a neubudne ich; oslávim ich, a nebudú malými, chatrnými. 20 A jeho synovia budú jako kedysi a jeho shromaždenie bude stáť pevne pred mojou tvárou, a navštívim všetkých tých, ktorí ho utiskujú. 21 A jeho slávny bude z neho a jeho panovník vyjde z jeho stredu, a dám, aby sa priblížil, a pristúpi ku mne. Lebo kde kto je to, kto by v odvahe zaručil za svoje srdce, aby pristúpil ku mne? hovorí Hospodin. 22 A budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. 23 Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla, burácajúci víchor a zvalí sa na hlavu bezbožníkov. 24 Neobráti sa nazpät páľa hnevu Hospodinovho, dokiaľ neučiní a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu.