Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

46. kapitola

Pád boha Babylona. Hospodin je sám jediný Bohom.

1 Bél klesol na kolená; k zemi sa zohýna boh Nébo. Ich modly sú pre zviera a hovädo. Modly, ktoré ste nosievali, sú naložené; bremenom sú a ťažia do ustania.
2 Zohly sa, na kolená klesly spolu; nevládaly vyslobodiť bremeno, lež i samy idú do zajatia. 3 Počujte mňa, dome Jakobov, a všetok ostatok domu Izraelovho, ktorí ste mnou pestovaní od života matky, ktorí ste nosení od narodenia. 4 A tak až do staroby ja ten istý, ba až do šedín ja ponesiem; ja som vás učinil a ja budem nosiť; ja ponesiem a vyslobodím. 5 Komuže ma pripodobníte a prirovnáte a komu ma primeriate, aby sme si boli podobní? 6 Tí, ktorí márnotratne sypú zlato z vreca a striebro vážia na váhe, najímajú zlatníka za mzdu, aby z toho spravil boha, pred ktorým kľakajú a klaňajú sa mu. 7 Vezmú ho na plece a nosia ho; potom ho postavia na jeho miesto, a stojí, neuhne so svojho miesta. Áno, ak niekto kričí na neho, neohlási sa, ani ho nezachráni z jeho úzkosti. 8 Pamätajte na to a zmužte sa! Pripustite si to, priestupníci, k srdcu! 9 Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Bôh, a nie je viacej nijakého Boha, ani nieto podobného mne, 10 ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestaly, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi, 11 ktorý zavolám dravého orla od východu, z ďalekej zeme muža svojej rady. Áno, ja som hovoril, aj to privediem, umienil som si, aj to učiním. 12 Počujte ma, vy urputného srdca, ďalekí od spravedlivosti! 13 Priblížil som svoju spravedlivosť, nie je ďaleko, a moje spasenie nebude meškať. Ale dám na Sione spasenie a Izraelovi svoju slávu.