Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Blaženosť v kráľovstve Kristovom. Návrat vykúpených.

1 Veseliť sa bude z toho púšť a vyschlá pustina, plesať bude step a zkvitne jako voňavá ruža jasná,
2 bude, bude rozkošne kvitnúť a plesať, áno, plesať a radostne prespevovať; dá sa jej sláva Libanona, nádhera Karmela a Sárona; ony uvidia slávu Hospodinovu, nádheru nášho Boha. 3 Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. 4 Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Bôh prijde s pomstou, s odplatou Božou; on prijde a spasí vás. 5 Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. 6 Vtedy poskočí kulhavý jako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine. 7 A povetrný prelud bude skutočne jazerom, a suchý kraj vypráhly zmení sa na vyvierajúce pramene vôd; v peleši šakalov bude ležisko pre stádo; tráva narastie v trsť i sitinu. 8 A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich pre samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezablúdia. 9 Nebude tam ľva, ani nijaká zver dravá nevyjde na ňu, nenajde sa tam; ale pojdú po nej vykúpení, 10 a vyslobodení Hospodinovi sa navrátia a prijdú na Sion s radostným prespevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, veselosti a radosti dojdú, a zármutok a vzdychanie utečie.