2. kapitola

5 Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi,
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.