Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 A doviedol ma ku chrámu a zmeral stĺpy, šesť lakťov šírky z jednej strany a šesť lakťov šírky z druhej strany, šírka stĺpov stánu. 2 Šírka vchodu bola desať lakťov, a boky vchodu päť lakťov z jednej strany a päť lakťov z druhej strany. A nameral jeho dĺžky štyridsať lakťov a šírky dvadsať lakťov. 3 Potom vošiel do vnútra a nameral stĺpu dverí dva lakte a dverí, vchodu, šesť lakťov a šírky dvier sedem lakťov. 4 A nameral dĺžky toho dvadsať lakťov a šírky dvadsať lakťov, na prednej strane chrámu. A povedal mi: Toto je svätyňa svätých. 5 Zmeral aj stenu domu, šesť lakťov, a šírku izbice štyri lakte kolom dookola, okolo domu. 6 A izbice boly izbica na izbici, tri, a tridsaťkrát, a išly do steny, ktorá patrila domu pre izbice kolom dookola, aby sa držaly, ale nedržaly sa v stene samého domu. 7 A tak čo vyššie šírilo sa naokolo izbiciam, lebo obkľúčenie domu išlo vyššie a vyššie kolom dookola domu, preto rástla šírka domu do výšky, a tak sa vystupovalo zo spodného do vrchného cez prostredné. 8 A videl som, že má dom vyvýšenie kolom dookola, základy izbíc, plná trstina merná, šesť lakťov až po kĺb. 9 Šírka steny, ktorú mala izbica na vonok, bola päť lakťov, a to, čo bolo ponechané, dom izbíc, ktoré patrily domu. 10 A medzi komorami bola šírka dvadsiatich lakťov okolo domu, kolom dookola. 11 Dvere izbice boly obrátené k ponechanému miestu, jedny dvere smerom na sever a druhé dvere na juh. A šírka ponechaného miesta bola päť lakťov kolom dookola. 12 A stavänie, ktoré bolo pred ohradeným miestom po strane smerom na západ, malo sedemdesiat lakťov šírky a stena stavänia päť lakťov šírky kolom dookola a jeho dĺžka deväťdesiat lakťov. 13 Potom zmeral dom, sto lakťov dĺžky, a ohradené miesto a stavba a jej steny, sto lakťov dĺžky. 14 A šírka predku domu a ohradeného miesta na východ sto lakťov. 15 A zmeral dĺžku stavänia pred ohradeným miestom, ktoré to stavänie bolo za ním, ako i jeho chodby z jednej i z druhej strany, sto lakťov, a tak i vnútorný chrám a siene dvora. 16 Prahy a zavrené okná a chodby okolo všetkých troch; naproti prahu bolo drevené paženie kolom dookola, i zem až po okná, a okná boly pokryté; 17 miesto nad dverami a až do vnútorného domu jako i navonok i po celej stene kolom dookola, vnútri i vonku, všetko malo svoju mieru. 18 A boli porobení cherubi a palmy, a to vše palma medzi cherubom a cherubom, a cherub mal dve tváre, 19 a to tvár človeka oproti palme z jednej strany a tvár leva oproti palme z druhej strany; tak bolo porobené po celom dome kolom dookola. 20 Od zeme až hore nad dvere boli porobení cherubi a palmy, a to na stene chrámu. 21 A čo do chrámu, mal štvorhranné podvoje a predok svätyne mal tú istú podobu. 22 Oltár bol z dreva, tri lakte výšky, a jeho dĺžka dva lakte, a mal svoje uhly, a jeho dĺžka a jeho steny boly z dreva. A vravel mi: Toto je stôl, ktorý stojí pred Hospodinom. 23 A chrám i svätyňa maly po dvoje dverí. 24 A dvere maly po dvoje dvier, po dvoje dvier, ktoré sa obracaly, dvoje maly jedny dvere, a dvoje dvier maly druhé dvere. 25 Boli porobení na nich, na dveriach chrámu, cherubi a palmy, jako boli porobení na stenách, a výpustok z dreva pred sieňou zvonku. 26 A zavrené okná a palmy z jednej i z druhej strany po stranách siene a tak zdobené aj izbice domu i výpustky.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk