Predchádzajúca kapitola

37. kapitola

Truhla svedoctva.

1 A Becaleél spravil truhlu zo šittímového dreva, ktorá bola dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa široká a tiež lakeť a pol vysoká.
2 Pokryl ju čistým zlatom zvnútra i zvonku a spravil jej zlatý veniec dookola. 3 A ulial jej štyri zlaté obrúčky na jej štyri uhly, a to dve obrúčky na jej jednej strane a dve obrúčky na jej druhej strane. 4 Spravil aj sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom. 5 A vovliekol sochory do obrúček na stranách truhly nosiť na nich truhlu. 6 A pokrývku spravil z čistého zlata. Dva a pol lakťa bola jej dĺžka a lakeť a pol jej šírka. 7 A spravil dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravil z oboch koncov pokrývky. 8 Jeden cherub bol z jedného konca a druhý cherub z druhého konca; z pokrývky, z jedného kusa s ňou spravil cherubov, z oboch jej koncov. 9 A cherubi mali roztiahnuté krýdla zvrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a ich tvári boly obrátené jedna k druhej. Na pokrývku boly obrátené tvári cherubov.

Stôl.

10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lakte bol dlhý, lakeť široký a lakeť a pol vysoký.
11 A pokryl ho čistým zlatom a spravil mu zlatý veniec dookola. 12 A spravil mu obrubu, širokú na dlaň dookola, a jeho obrube spravil zlatý veniec dookola. 13 A ulial mu štyri obrúčky zo zlata a dal ich na štyri uhly, ktoré boly pri jeho štyroch nohách. 14 Obrúčky boly tesne pri obrube a boly ložiskami pre sochory na nosenie stola. 15 A spravil sochory zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom, a boly na nosenie stola. 16 Tak spravil aj nádoby, ktoré boly na stole, jeho misy, jeho lyžice, jeho konvice a jeho čaše, ktorými sa lievala liata obeť, z čistého zlata.

Svietnik.

17 A spravil svietnik z čistého zlata, z kujného zlata spravil svietnik, jeho bedro i jeho driek; jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety boly z neho.
18 Šesť ramien vychádzalo z jeho strán, tri ramená svietnika z jeho jednej strany a tri ramená svietnika z jeho druhej strany. 19 Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom ramene, makovica a kvet, a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom ramene, makovica a kvet. Tak spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika. 20 Aj na samom svietniku boly štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. 21 A makovica bola pod dvoma ramenami, tiež z neho, a makovica pod druhými ramenami z neho a makovica i pod tretími dvoma ramenami z neho; tak to spravil všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim z neho. 22 Ich makovice a ich ramená boly z neho. Celý bol z jedného kusa kujného zlata čistého. 23 Spravil i jeho sedem lámp a jeho štipce na čistenie i jeho dusítka z čistého zlata. 24 Z centa čistého zlata ho spravil i so všetkými jeho nádobami.

Oltár na kadenie.

25 A spravil oltár na kadenie zo šittímového dreva, lakeť dlhý a lakeť široký, štvorhranný, a dva lakte vysoký, z neho boly i jeho rohy.
26 A prikryl ho čistým zlatom, jeho vrch i jeho steny dookola i jeho rohy. A spravil mu zlatú obrubu podoby venca dookola. 27 A spravil mu po dvoch zlatých obrúčkach pod jeho obrubou na oboch jeho uhloch, na oboch jeho stranách za ložiská pre sochory nosiť ho na nich. 28 A sochory spravil zo šittímového dreva a pokryl ich zlatom. 29 A narobil svätého oleja na pomazávanie i kadiva z voňavých korenín, čistého, prácou lekárnika.