Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Rozkaz vybrať potrebné na svätyňu.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeť pozdvihnutia. Od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, prijmete moju obeť pozdvihnutia. 3 A toto je tá obeť pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich: zlato, striebro a meď, 4 hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a koziu srsť 5 i baranie kožky farbené na červeno, i jazvečie kožky a šittímové drevo; 6 olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo; 7 onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka. 8 A spravia mi svätyňu, aby som býval prostred nich. 9 Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko.

Truhla smluvy.

10 A spravia truhlu zo šittímového dreva, ktorá bude dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa bude široká a jeden a pol lakťa bude vysoká.
11 Pokryješ ju čistým zlatom, zvnútra i zvonku ju pokryješ a spravíš na nej zlatý veniec dookola. 12 A uleješ jej štyri zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej štyri uhly, dve obrúčky na jej jednu stranu a dve obrúčky na jej druhú stranu. 13 A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom. 14 A sochory vovlečieš do obrúček na bokoch truhly nosiť na nich truhlu. 15 Sochory budú stále v obrúčkach truhly; neuhnú od nej. 16 A dáš do truhly svedoctvo, ktoré ti dám. 17 A spravíš pokrývku čiže zľutovnicu z čistého zlata. Dva a pol lakťa bude dlhá a lakeť a pol bude široká. 18 A spravíš dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravíš, z oboch koncov pokrývky. 19 A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca; z pokrývky, vedno z nej, spravíte cherubov, na jej oboch koncoch. 20 A cherubi budú mať roztiahnuté krýdla svrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a svoje tvári budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tvári cherubov. 21 A dáš pokrývku na truhlu svrchu a do truhly dáš svedoctvo, ktoré ti dám. 22 A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou zponad pokrývky, zpomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedoctva, o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.

Stôl.

23 A spravíš stôl zo šittímového dreva; dva lakte bude dlhý, lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24 A pokryješ ho čistým zlatom a spravíš mu zlatý veniec dookola. 25 A taktiež mu spravíš obrubu z doštice, širokej na dlaň, dookola, a spravíš jeho obrube zlatý veniec dookola. 26 A spravíš mu štyri zlaté obrúčky a obrúčky dáš na štyri uhly, ktoré sú pri jeho štyroch nohách. 27 Obrúčky budú tesne pri obrube a budú za ložiská pre sochory na nosenie stola. 28 A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom, a stôl sa bude nosiť na nich. 29 A spravíš jeho misy, jeho lyžice, jeho čaše a jeho konvice, ktorými sa bude lievať liata obeť; spravíš ich z čistého zlata. 30 A na stôl dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične.

Svietnik.

31 Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.
32 Šesť ramien bude vychádzať z jeho bokov, tri ramená svietnika z jeho jedného boku a tri ramená svietnika z jeho druhého boku. 33 Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom rameni, makovička a kvet a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom rameni, makovička a kvet; tak sa spraví všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika. 34 A na samom svietniku tiež budú štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. 35 Makovica bude pod dvoma ramenami z neho a makovica pod druhými dvoma ramenami z neho a makovica pod tretími ramenami z neho. Tak bude všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika. 36 Ich makovice aj ich ramená budú z neho. Celý bude z jedného kusa kujného zlata čistého. 37 A spravíš jeho lampy, sedem, a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň. 38 I jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata. 39 Z centa čistého zlata ho spravia so všetkými tými nádobami. 40 A hľaď, aby si spravil veci podľa ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na vrchu.