Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Rozkaz vybrať potrebné na svätyňu.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeť pozdvihnutia. Od každého človeka, ktorého srdce učiní ochotného, prijmete moju obeť pozdvihnutia. 3 A toto je tá obeť pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich: zlato, striebro a meď, 4 hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, kment a koziu srsť 5 i baranie kožky farbené na červeno, i jazvečie kožky a šittímové drevo; 6 olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo; 7 onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka. 8 A spravia mi svätyňu, aby som býval prostred nich. 9 Podľa všetkého toho, čo ti ukážem, podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko.

Truhla smluvy.

10 A spravia truhlu zo šittímového dreva, ktorá bude dva a pol lakťa dlhá, jeden a pol lakťa bude široká a jeden a pol lakťa bude vysoká.
11 Pokryješ ju čistým zlatom, zvnútra i zvonku ju pokryješ a spravíš na nej zlatý veniec dookola. 12 A uleješ jej štyri zlaté obrúčky, ktoré dáš na jej štyri uhly, dve obrúčky na jej jednu stranu a dve obrúčky na jej druhú stranu. 13 A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom. 14 A sochory vovlečieš do obrúček na bokoch truhly nosiť na nich truhlu. 15 Sochory budú stále v obrúčkach truhly; neuhnú od nej. 16 A dáš do truhly svedoctvo, ktoré ti dám. 17 A spravíš pokrývku čiže zľutovnicu z čistého zlata. Dva a pol lakťa bude dlhá a lakeť a pol bude široká. 18 A spravíš dvoch cherubov zo zlata, z kujného zlata ich spravíš, z oboch koncov pokrývky. 19 A sprav jedného cheruba z jedného konca a druhého cheruba z druhého konca; z pokrývky, vedno z nej, spravíte cherubov, na jej oboch koncoch. 20 A cherubi budú mať roztiahnuté krýdla svrchu zakrývajúc svojimi krýdlami pokrývku, a svoje tvári budú mať obrátené jeden k druhému. Na pokrývku budú obrátené tvári cherubov. 21 A dáš pokrývku na truhlu svrchu a do truhly dáš svedoctvo, ktoré ti dám. 22 A tam budem prichádzať k tebe a budem hovoriť s tebou zponad pokrývky, zpomedzi obidvoch cherubov, ktorí budú nad truhlou svedoctva, o všetkom, čo ti rozkážem, dotyčne synov Izraelových.

Stôl.

23 A spravíš stôl zo šittímového dreva; dva lakte bude dlhý, lakeť široký a jeden a pol lakťa vysoký.
24 A pokryješ ho čistým zlatom a spravíš mu zlatý veniec dookola. 25 A taktiež mu spravíš obrubu z doštice, širokej na dlaň, dookola, a spravíš jeho obrube zlatý veniec dookola. 26 A spravíš mu štyri zlaté obrúčky a obrúčky dáš na štyri uhly, ktoré sú pri jeho štyroch nohách. 27 Obrúčky budú tesne pri obrube a budú za ložiská pre sochory na nosenie stola. 28 A spravíš sochory zo šittímového dreva a pokryješ ich zlatom, a stôl sa bude nosiť na nich. 29 A spravíš jeho misy, jeho lyžice, jeho čaše a jeho konvice, ktorými sa bude lievať liata obeť; spravíš ich z čistého zlata. 30 A na stôl dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične.

Svietnik.

31 Spravíš aj svietnik z čistého zlata, z kujného zlata sa spraví svietnik, jeho bedro i jeho driek, jeho kalíšky, jeho makovice a jeho kvety budú z neho.
32 Šesť ramien bude vychádzať z jeho bokov, tri ramená svietnika z jeho jedného boku a tri ramená svietnika z jeho druhého boku. 33 Tri kalíšky mandlovej podoby na jednom rameni, makovička a kvet a tri kalíšky mandlovej podoby na druhom rameni, makovička a kvet; tak sa spraví všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika. 34 A na samom svietniku tiež budú štyri kalichy mandlovej podoby, jeho makovice a jeho kvety. 35 Makovica bude pod dvoma ramenami z neho a makovica pod druhými dvoma ramenami z neho a makovica pod tretími ramenami z neho. Tak bude všetkým šiestim ramenám, vychádzajúcim zo svietnika. 36 Ich makovice aj ich ramená budú z neho. Celý bude z jedného kusa kujného zlata čistého. 37 A spravíš jeho lampy, sedem, a kňaz bude zapaľovať jeho lampy a bude svietiť do popredia predeň. 38 I jeho štipce na čistenie i jeho dusítka budú z čistého zlata. 39 Z centa čistého zlata ho spravia so všetkými tými nádobami. 40 A hľaď, aby si spravil veci podľa ich podoby, ktorá ti bola ukázaná na vrchu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk