6. kapitola

Duchovná výzbroj.

10 Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.