Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Napomína byť prichystaní so sľúbenou sbierkou. Kto seje skúpo a kto ochotne.

1 Lebo o službe, ktorá sa koná svätým, mi je zbytočné vám písať,
2 lebo znám vašu ochotu, ktorou sa za vás chválim Macedoncom, že Achaja je pripravená od laňajška, a z vás pošlá horlivosť popudila mnohých. 3 Ale bratov som poslal nato, aby naša chvála za vás nebola zmarená v tejto veci aby ste, jako som hovoril, boli pripravení, 4 aby sme sa potom nejako my, keby so mnou prišli Macedonci a našli vás nepripravených, nemuseli hanbiť, nech nepovieme, že vy, na tejto stati. 5 Považoval som tedy za nevyhnuteľne potrebné poprosiť bratov, žeby odišli popredku k vám a vopred pripravili toto vaše vopred opovedané požehnanie, aby bolo hotové, jako požehnanie a nie ako lakomstvo. 6 Ale to vedieť, že ten, kto skúpo seje, bude skúpo i žať; a ten, kto seje pri požehnaní, bude pri požehnaní i žať. 7 Jeden každý tak, ako si umienil v srdci, nie zo zármutku alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Bôh. 8 A Bôh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý skutok dobrý, 9 jako je napísané: Rozsypal a dal chudobným; jeho spravedlivosť trvá na veky. 10 No, ten, ktorý dáva semä sejúcemu a chlieb na pokrm, dá a rozmnoží vaše semeno a dá rásť plodom vašej spravedlivosti, 11 ktorí ste obohacovaní vo všetkom byť schopnými ku každej prostote, ktorá pôsobí skrze nás Bohu vďaku. 12 Lebo služba tejto svätoslužby nie len že doplňuje nedostatky svätých, ale aj hojneje mnohým ďakovaním Bohu dokázanosťou tejto služby, 13 keď oslavujú Boha za vašu jednomyseľnú poddanosť k evanjeliu Kristovmu a za prostotu sdieľania sa s nimi a vôbec so všetkými, 14 jako aj oslavujú Boha svojou modlitbou za vás túžiac po vás pre svrchovanú milosť Božiu, ktorá je na vás. 15 A vďaka Bohu za jeho dar, ktorý sa nedá vypovedať.