Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Teraz deň spasenia! V každých okolnostiach ako deti pravdy.

1 A spolupracujúc i napomíname, aby ste neboli nadarmo prijali milosti Božej -
2 Lebo hovorí: V príhodný čas som ťa počul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia! -, 3 nedávajúc v ničom nijakého pohoršenia, aby nebola služba pohanená. 4 Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch, 6 v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými. 8 Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; 9 jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní; 10 jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci.

Tiež sa rozšíriť. Neťahať s neveriacimi. Bôh im bude Otcom.

11 Naše ústa sú otvorené k vám, ó, Korinťania; naše srdce je rozšírené!
12 Nie ste sovrení v nás, ale ste sovrení vo svojich vnútornostiach. 13 Ale tú istú odplatu, jako deťom hovorím, rozšírte sa i vy! 14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? 15 A jaký súhlas Krista s Beliálom? Alebo jaký má podiel verný s neverným? 16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako povedal Bôh: Budem bývať v nich a prechádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom. 17 Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem 18 a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci.