Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Nedať príčiny k prísnosti. Zbraň Božia boriť bašty satanove.

1 Ale sám ja Pavel vás prosím krotkou tichosťou a prívetivosťou Krista, ktorý som, ako hovoria, do tvári pokorný medzi vami, ale neprítomný smelý voči vám.
2 Ale vás prosím, žeby som sa prítomný nemusel osmeliť v sebadôvere, v ktorej myslím odvážiť sa na niektorých, ktorí myslia o nás, ako čo by sme chodili podľa tela. 3 Lebo pravda chodíme v tele, ale nevojujeme podľa tela - 4 lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností -, 5 ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista 6 hotoví súc pomstiť každý neposluch, keď sa naplní vaša poslušnosť. 7 Či na to, čo je pred očami, hľadíte? Jestli ktosi dôveruje v sebe, že je Kristov, nech zase to myslí u seba, že jako je on Kristov, tak sme aj my Kristovi. 8 Lebo keby som sa i niečo viacej pochválil ohľadne našej moci, ktorú nám dal Pán - budovať a nie vás boriť, nebudem zahanbený,

Vraj iba listy sú prísne. Nechvália sa cudzími prácami.

9 aby sa nezdalo, jako keby som vás chcel strašiť listami.
10 Lebo vraj jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá a reč mizerná. 11 Taký človek nech myslí toto: že jakí sme v slove listami, keď sme neprítomní, takí budeme aj prítomní v skutku. 12 Lebo sa neopovažujeme pripočítať seba alebo sa prirovnať niektorým z tých, ktorí sami seba odporúčajú. Ale oni sami seba sami sebou merajúc a sami seba sami so sebou porovnávajúc nerozumejú ničomu. 13 Ale my sa nebudeme chváliť do bezmierna, ale podľa miery meradla, ktorým nám Bôh nameral mieru, aby sme dospeli až i k vám. 14 Lebo sa nevystierame nad mieru, jako keby sme neboli dospeli po vás, lebo až i po vás sme prví stihli s evanjeliom Kristovým 15 nechváliac sa do bezmierna cudzími prácami, ale jako takí, ktorí máme nádej, že keď porastie vaša viera, budeme zveličení medzi vami podľa svojho meradla do hojnosti, 16 aby sme zvestovali evanjelium aj v oblastiach ležiacich za vami, a nie aby sme sa chválili cudzím meradlom hotovým. 17 Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. 18 Lebo nie ten, kto sám seba odporúča, je dokázaný, ale ten, koho Pán odporúča.