Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.