Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Šieste videnie: Letiaci zvitok

1 A zase som pozdvihol svoje oči a videl som a hľa, kniha letela.
2 A riekol mi: Čo vidíš? A ja som povedal: Vidím letieť knihu, ktorej dĺžka je dvadsať lakťov a jej šírka desať lakťov. 3 A riekol mi: To je kliatba, ktorá vychádza na tvár celej zeme. Lebo každý, kto ukradne, bude odprataný podľa nej z jednej strany, a každý, kto bude prisahať, bude odprataný podľa nej z druhej strany. 4 A spôsobím to, aby vyšla, hovorí Hospodin Zástupov, a prijde na dom zlodeja a na dom toho, kto prisahá v mojom mene falošne, a bude prebývať prostred jeho domu a zničí ho i jeho drevá i jeho kamene.

Siedme videnie: Žena v éfe

5 Potom vyšiel anjel, ktorý hovoril so mnou, a riekol mi: Nože pozdvihni svoje oči a vidz, čo je to, čo to tu vychádza!
6 A ja som povedal: Čo je to? A riekol: Toto vychádza miera efa. A doložiac riekol: To je ich vzhľad na celej zemi. 7 Potom hľa, nejaký olovený kruh sa zdvihol. A to bola jedna žena, ktorá sedela prostred efy. 8 A ďalej riekol: Toto je tá bezbožnosť. A hodil ju doprostred efy a potom hodil to olovené závažie na jej ústie. 9 A pozdvihnúc svoje oči videl som a hľa, dve ženy vychádzaly a vietor v ich krýdlach, a maly po dvoje krýdel, ako sú krýdla bociana, a vyzdvihly efu hore medzi zem a medzi nebo. 10 A povedal som anjelovi, ktorý hovoril so mnou: Kam to nesú tú efu? 11 A riekol mi: Vystaviť jej dom v zemi Sineáre. A keď bude pripravený, tam ju položia na jej podstavci.