Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na nápev: Neginat, to jest pieseň pri hudobnom nástroji strunovom. Dávidov. 2 Počuj, ó, Bože, môj krik! Pozoruj na moju modlitbu! 3 Od konca zeme volám na teba, keď nyje moje srdce; zaveď ma na skalu, ktorá je vyššia odo mňa! 4 Lebo si mi býval útočišťom, pevnou vežou pred nepriateľom. 5 Budem bývať v tvojom stáne na veky; utečiem sa do skrýše tvojich krýdel. Sélah. 6 Lebo ty, Bože, si počul moje sľuby; dal si mi dedičstvo tých, ktorí sa boja tvojho mena. 7 Pridaj dní ku dňom kráľovým, a nech sú jeho roky jako pokolenie a pokolenie. 8 Nech býva na veky pred Bohom. Nastroj milosť a pravdu, aby ho ostríhaly. 9 Tak budem spievať tvojmu menu žalmy až na veky plniac svoje sľuby deň po dni.