Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

54. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru na neginót. Vyučujúci žalm Dávidov. 2 Z času, keď prišli Zifejci a povedali Saulovi: Hľa, či sa neskrýva Dávid u nás? 3 Bože, zachráň ma pre svoje meno a súď ma vo svojej veľkej sile. 4 Bože, počuj moju modlitbu a nakloň svoje ucho ku slovám mojich úst; 5 lebo cudzinci povstali proti mne, a ukrutníci hľadajú moju dušu; nepredstavili si Boha pred seba. Sélah. 6 Hľa, Bôh je mojím spomocníkom; Pán je medzi tými, ktorí podopierajú moju dušu. 7 Odplatí zlé mojim nepriateľom, ktorí špehujú po mne. Vyplieň ich vo svojej pravde, Pane! 8 Budem ti dobrovoľne obetovať. Oslavovať budem tvoje meno, Hospodine, lebo je dobré. 9 Lebo si ma vytrhol z každého súženia, a moje oko videlo pomstu na mojich nepriateľoch.