Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

132. kapitola

1 <> Hospodine, pamätaj na Dávida, na všetko jeho trápenie, 2 ktorý prisahal Hospodinovi, dal Všemohúcemu Jakobovmu sľub: 3 Nevojdem do stánu svojho domu; nevyjdem na posteľ svojho ležišťa; 4 istotne nedám usnúť svojim očiam ani zdriemnuť svojim víčkam, 5 dokiaľ nenajdem Hospodinovi miesta, príbytku Všemohúcemu Jakobovmu! 6 Hľa, počuli sme o ňom v Efrate; našli sme ho na poliach Jaara. 7 Vojdime do jeho príbytkov; klaňajme sa podnožiu jeho nôh! 8 Povstaň Hospodine, a idi na miesto svojho odpočinutia, ty i truhla tvojej sily. 9 Tvoji kňazi nech oblečú spravedlivosť, a tvoji svätí nech plesajú! 10 Pre Dávida, svojho služobníka, neodvráť tvári svojho pomazaného! 11 Hospodin prisahal Dávidovi a vravel pravdu, od ktorej sa nevráti: Z plodu tvojho života posadím ti na tvoj trón. 12 Ak budú tvoji synovia ostríhať moju smluvu a moje svedoctvá, ktorým ich budem učiť, budú aj ich synovia sedieť na tvojom tróne až na veky. 13 Lebo Hospodin si vyvolil Sion, oň si žiada za svoj príbytok, ako povedal: 14 Toto bude miestom môjho odpočinutia až na veky; tu budem bývať, lebo oň si žiadam. 15 Jeho potravu istotne a hojne požehnám; jeho chudobných nasýtim chlebom; 16 jeho kňazov oblečiem v spasenie, a jeho svätí budú a istotne budú plesať. 17 Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu. 18 Jeho nepriateľov odejem hanbou, a nad ním bude kvitnúť jeho koruna.