Predchádzajúca kapitola

110. kapitola

1 <> Hospodin riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim nohám. 2 Hospodin vyšle berlu tvojej sily so Siona povediac: Vládni prostred svojich nepriateľov! 3 Tvoj ľud samá ochota v deň tvojej vojennej moci, v ozdobe svätosti, z lona rannej zory; tebe rosa tvoja mlaď. 4 Hospodin prisahal a nebude želieť: Ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedechovho. 5 Pán po tvojej pravici porazí kráľov v deň svojho hnevu. 6 Bude súdiť medzi národami, a bude plno mŕtvol; porazí aj hlavu, panujúcu nad mnohými krajinami. 7 Z potoka na ceste bude piť; preto povýši hlavu.