Predchádzajúca kapitola

101. kapitola

1 <<Žalm Dávidov.>> Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hospodine, budem spievať žalmy. 2 Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome. 3 Nepostavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skutku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; neprichytí sa ma. 4 Prevrátené srdce odstúpi odo mňa; nepoznám zlého. 5 Kto tajne škodí svojmu blížnemu jazykom, toho vytnem. Človeka vysokých očí a nadutého srdca nemôžem strpieť. 6 Moje oči hľadia na verných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou dokonalosti. 7 Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľstive; ten, kto hovorí lož, neobstojí pred mojimi očima. 8 Každého rána budem plieniť všetkých nešľachetníkov zeme, aby som z mesta Hospodinovho vyťal všetkých činiteľov neprávosti.