Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Ako sa chovať naproti starším i mladším. Sám byť príkladom. O sluhoch.

1 Ale ty hovor, čo sa svedčí zdravému učeniu.
2 Starší mužovia nech sú triezvi, vážni, rozumní, zdraví vo viere, láske, trpezlivosti. 3 Staršie ženy tak podobne, v držaní sa jako svedčí svätým, nie pomluvačné ani zotročené mnohému vínu, ktoré učia tomu, čo je dobré a krásne, 4 aby učily mladé ženy rozumu, aby milovaly svojich mužov, aby milovaly svoje deti, 5 aby boly rozumné, cudné, opatrujúce domácnosť, dobré, podriaďujúce sa vlastným mužom, aby sa nerúhali slovu Božiemu. 6 Mladších taktiež napomínaj, aby boli rozumní, 7 a pri tom sám seba vo všetkom dávaj za príklad dobrých skutkov, v učení neporušenosť, zbožnú vážnosť, 8 slovo zdravé, ktoré by nemohol nikto odsúdiť, aby sa ten, kto je z protivnej strany, zahanbil nemajúc čo zlého vravieť o vás. 9 Sluhovia vlastným pánom sa podriaďovať a ľúbiť sa im vo všetkom; nech neodhovárajú, 10 neokrádať, ale preukazovať celú dobrú vernosť, aby vo všetkom zdobili učenie nášho Spasiteľa Boha.

Milosť Božia spasiteľná.

11 Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom,
12 ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete 13 očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, 14 ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. 15 To hovor a napomínaj a karhaj s celým právom rozkazovať. Nech nikto tebou nepohŕda.