Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Izrael horlí za Boha bez pravého poznania. Spravedlivosť zo zákona a spravedlivosť z viery.

1 Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení.
2 Lebo im dávam svedoctvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. 3 Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť nepodriadili sa spravedlivosti Božej. 4 Lebo koniec zákona je Kristus na spravedlivosť každému veriacemu. 5 Lebo Mojžiš píše o spravedlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. 6 Ale spravedlivosť z viery hovorí takto: Nepovedz vo svojom srdci: Kto vystúpi hore do neba? To je sviesť Krista dolu. 7 Alebo: Kto sostúpi do priepasti? To je vyviesť Krista hore z mŕtvych. 8 Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme.

Ak vyznáš a uveríš, budeš spasený. Jako uveria bez kazateľa?

9 Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
10 Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. 11 Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený. 12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 14 Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa? 15 A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci! 16 Ale nie všetci poslúchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí: Pane, kto uveril našej zvesti? 17 Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. 18 Ale hovorím: Či ozaj nepočuli? Áno: Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová do končín obydlenej zeme. 19 Ale hovorím: Či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš: Ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom; pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. 20 A Izaiáš sa odvažuje a hovorí: Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. 21 Ale o Izraelovi hovorí: Celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu.