9. kapitola

Múdrosť Božia volá na hody a dáva naučenia.

1 Múdrosť si vystavila svoj dom; utesala svojich stĺpov sedem;
2 pobila svoj dobytok; pomiešala svoje víno, ba pripravila i svoj stôl; 3 rozposlala svoje devy a volá na najvyšších miestach výšin mesta: 4 Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: 5 Poďte, jedzte z môjho chleba a pite z vína, ktorého som namiešala. 6 Zanechajte hlúposť a žite a kráčajte cestou rozumnosti. 7 Ten, kto učiac tresce posmievača, odnáša si hanbu, a tomu, kto dohovára bezbožnému, to bude škvrnou. 8 Nekarhaj posmievača, aby ťa nevzal v nenávisť; dohováraj múdremu, a bude ťa milovať. 9 Daj poučenia múdremu, a bude ešte múdrejší; daj poznať spravedlivému, a priberie naučenia. 10 Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova, a známosť Najsvätejšieho je rozumnosťou. 11 Lebo mnou, hovorí múdrosť, sa rozmnožia tvoje dni, a pridajú ti rokov života. 12 Ak budeš múdry, budeš sebe múdry, ale ak budeš posmievač, sám ponesieš.

Bláznivá žena, zvádza; hlupák poslúchne.

13 Bláznivá žena je štebotná, sprostá a nevie ničoho.
14 Ale sedí pri dveriach svojho domu na stolci, na vysokých miestach mesta, 15 aby volala na tých, ktorí idú pomimo cestou, ktorí idú priamo svojimi stezkami, a hovorí: 16 Kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: 17 Ukradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je chutný. 18 A hlupák nevie, že sú tam mŕtvi a v hlbinách pekla tí, ktorých pozvala.