12. kapitola

Izrael je nespoľahlivý

1 Efraim sa pasie na vetre a honí východný vietor; každého dňa množí lož a zkazu, a robia smluvu s Assúrom, olej sa nesie Egypťanovi.
2 Ale aj s Júdom má Hospodin pravotu, a chystá sa navštíviť neprávosť na Jakobovi podľa jeho ciest a odplatí mu podľa jeho skutkov. 3 V živote matky držal svojho brata za pätu a vo svojej mužnej sile kniežatsky zápasil s Bohom, 4 boril sa s anjelom a premohol; plakal a prosil ho pokorne; v Bét-ele ho našiel, a tam hovoril s nami. 5 Ale Hospodin je Bôh Zástupov, Hospodin je jeho pamiatkou. 6 A preto sa ty obráť k svojmu Bohu, ostríhaj milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične na svojho Boha. 7 Kramár-Kanaán, v jeho ruke sú falošné vážky, rád utiskuje. 8 A Efraim hovorí: Ale som zbohatol, nahľadal som si imania. V niktorej mojej práci mi nenajdú neprávosti, toho, čo by bolo hriechom. 9 Ale ja som Hospodin, tvoj Bôh, od čias Egyptskej zeme; ešte dám, aby si býval v stánoch ako za dní slávnosti. 10 A budem hovoriť prorokom a ja rozmnožím videnie a prorokmi budem hovoriť v podobenstvách. 11 Ak je Gileád ničomnou modlou, iba márnosťou sú tí, ktorí v Gilgale obetujú voly; aj ich oltáre sú jako hromady kamenia na záhonoch poľa. 12 Jakob bol utiekol na pole Arama, a Izrael slúžil za ženu a za ženu strážil stádo. 13 A prostredníctvom proroka vyviedol Hospodin Izraela hore z Egypta, a prorokom bol strážený. 14 Efraim popudzoval k prehorkému hnevu, a preto uvalí na neho jeho krvavé činy, a jeho Pán mu vráti jeho potupu.