Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Obeti siedmeho mesiaca, v desiaty a pätnásty deň.

1 A siedmeho mesiaca prvého dňa toho mesiaca bude vám sväté shromaždenie; nebudete konať nijakej práce služobnej. Bude vám to deň trúbenia.
2 A budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu Hospodinovi, jedného junca z rožného statku, jedného barana, ročných baránkov sedem, bez vady, 3 a ich obilnú obeť bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na junca, dve desatiny na barana. 4 jednu desatinu na jedného baránka a tak na všetkých siedmich baránkov 5 a jedného kozla z kôz, obeť to za hriech, pokryť na vás hriech, 6 krome zápalnej obeti mesačnej a jej obilnej obeti a krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a krome ich liatych obetí podľa ich obyčajného poriadku, na upokojujúcu vôňu, ohňovú obeť Hospodinovi. 7 A desiateho dňa toho siedmeho mesiaca bude vám sväté shromaždenie, a budete ponižovať svoje duše; nebudete konať nijakej práce. 8 A budete obetovať Hospodinovi zápalnú obeť, upokojujúcu vôňu, jedného junca z rožného statku, jedného barana a ročných baránkov sedem, budú vám bez vady, 9 a ich obilnú obeť, bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana, 10 po desatine na jedného baránka tých siedmich baránkov; 11 jedného kozla z kôz, obeť za hriech, krome obeti za hriech riadneho pokrývania hriechu a zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a ich liatych obetí. 12 A pätnásteho dňa siedmeho mesiaca bude vám sväté shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce služobnej, ale budete sláviť slávnosť Hospodinovi sedem dní. 13 Budete obetovať zápalnú obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône Hospodinovi, juncov z rožného statku trinástich, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, ktoré budú bez vady, 14 aj ich obilnú obeť; bielej múky jemnej, zamiesenej v oleji, tri desatiny na jedného junca a tak na všetkých trinástich juncov; dve desatiny na jedného barana a tak na oboch baranov, 15 po desatine na jedného baránka a tak na všetkých štrnástich baránkov 16 a jedného kozla z kôz, obeť za hriech, krome zápalnej obeti ustavičnej, jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 17 A druhého dňa budete obetovať juncov z rožného statku dvanásť, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady, 18 ich obilnú obeť v ich liate obeti, na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 19 a jedného kozla z kôz obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a ich liatych obetí. 20 A tretieho dňa jedenásť juncov, dvoch baranov a ročných baránkov štrnásť, bez vady, 21 ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 22 a jedného kozla obeťou za hriech korme zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 23 A štvrtého dňa desať juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady, 24 ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 25 a jedného kozla z kôz obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 26 A piateho dňa deväť juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady, 27 ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 28 a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 29 A šiesteho dňa osem juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady, 30 ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 31 a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatych obetí. 32 A siedmeho dňa sedem juncov, dvoch baranov, ročných baránkov štrnásť, bez vady, 33 ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa ich obyčajného poriadku 34 a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 35 ôsmeho dňa budete mať slávnostné shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce služobnej. 36 A budete obetovať zápalnú obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône Hospodinovi, jedného junca, jedného barana, ročných baránkov sedem, bez vady, 37 ich obilnú obeť a ich liate obeti na junca, barana a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku 38 a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. 39 To budete obetovať Hospodinovi na svoje pravidelne sa opakujúce dni slávnostné krome toho, čo budete obetovať zo svojich sľubov a zo svojich dobrovoľných obetí, čo do svojich zápalných obetí, svojich obilných obetí, svojich liatych obetí alebo konečne čo do svojich pokojných obetí.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk