24. kapitola

10 A vtedy sa pohoršia mnohí a budú jedni druhých zrádzať a jedni druhých nenávidieť
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.