13. kapitola

Sieť.

47 Opät je nebeské kráľovstvo podobné vlečnej sieti, spustenej do mora a tiahnucej so sebou tvory z každého druhu,
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.