5. kapitola

24 A odišiel s ním. A išiel za ním veliký zástup, a tlačili ho zo všetkých strán.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.