9. kapitola

6 A tak vyšli a chodili po mestečkách zvestujúc evanjelium a uzdravovali všade.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.