9. kapitola

Vyslanie dvanástich. Rozličná mienka o Pánovi.

1 A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.