2. kapitola

11 lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.