Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova. 2 A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho učeníci. 3 A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína. 4 A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina. 5 Potom povedala jeho matka posluhovačom: Keby vám povedal čokoľvek, urobte! 6 A stálo tam, podľa židovského očisťovania, šesť kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch. 7 A Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po vrch. 8 A potom im povedal: Teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli. 9 A jako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno (a nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), zavolal starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie; ale ty si zachoval dobré víno až doteraz. 11 Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho. 12 Potom sišiel do Kafarnauma, on, jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci, a zostali tam nie mnoho dní. 13 A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema 14 a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich 15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal 16 a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice! 17 A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: Revnivosť za tvoj dom ma zožiera. 18 Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš? 19 A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím. 20 Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov staväli tento chrám, a ty ho postavíš vo troch dňoch? 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 22 A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 23 A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil. 24 Ale on, Ježiš, sa im nesveril, pretože on znal všetkých 25 a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedoctvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi.