Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Učeníkov čaká súženie. Pán ich teší. Duch pravdy.

1 To som vám hovoril nato, aby ste sa nepohoršili.
2 Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. 3 A to vám urobia preto, že nepoznali ani Otca ani mňa. 4 Ale to som vám hovoril nato, aby ste, keď prijde tá hodina, pamätali na to, že som vám to ja povedal. Ale toho som vám nepovedal od počiatku, pretože som bol s vami. 5 Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a niktorý z vás sa ma nepýta: Kam ideš? 6 Ale preto, že som vám hovoril tieto veci, zármutok naplnil vaše srdce. 7 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8 A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde, 9 a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 10 o spravedlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, 11 a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. 12 Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. 13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14 Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.

Krátku chvíľu. Povzbudenie prosiť. Otec vás miluje. Pán vie všetko.

16 Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi.
17 Vtedy si povedali niektorí z jeho učeníkov medzi sebou: Čo je to, čo nám to hovorí: Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma, a vraj ja idem k Otcovi? 18 A tak hovorili: Čo je to, čo to hovorí, tá krátka chvíľa? Nevieme, čo hovorí. 19 Vtedy poznal Ježiš, že sa ho chceli pýtať, a povedal im: Po tom sa dopytujete medzi sebou, že som povedal: Krátku chvíľu a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma? 20 Ameň, ameň vám hovorím, že vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať, a vy sa budete rmútiť; ale váš zármutok sa obráti v radosť. 21 Žena, keď rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina, ale keď porodí dieťatko, nepamätá viacej na súženie pre radosť, že sa človek narodil na svet. 22 A tak aj vy teraz pravda máte zármutok, ale vás zase uvidím, a vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto od vás. 23 A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Ameň, ameň vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. 24 Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. 25 Toto som vám hovoril v podobenstvách, ale prijde hodina, keď vám už viacej nebudem hovoriť v podobenstvách, ale vám budem zjavne zvestovať o Otcovi. 26 Toho dňa budete prosiť v mojom mene, a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať Otca, 27 lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že som ja vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. 29 Vtedy mu povedali jeho učeníci: Hľa, teraz hovoríš zjavne a nehovoríš nijakého podobenstva, 30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto pýtal. Takto veríme, že si vyšiel od Boha. 31 A Ježiš im odpovedal: Teraz že veríte? 32 Hľa, ide hodina, a teraz už prišla, aby ste sa rozpŕchli každý do svojho vlastného a mňa zanecháte samého; ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. 33 To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.