Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť
Príhovor — rok 2022 v Slovenskej biblickej spoločnosti

33. kapitola

Krajšia budúcnosť Judska a Jeruzalema

1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, kým ešte bol zatvorený vo dvore väzenia, povediac:
2 Takto hovorí Hospodin, ktorý to učiní, Hospodin, ktorý to utvorí, aby to pevne postavil. Hospodin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš. 4 Lebo takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o domoch tohoto mesta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na obranu proti valom a proti meču. 5 Prijdú bojovať s Chaldejmi, ale iba na to, aby ich naplnili mŕtvolami ľudí, ktorých pobijem vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti, preto, že som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku ich nešľachetnosť. 6 Hľa, obviažem jeho ranu a vyhojím a uzdravím ich a odhalím im hojnosť pokoja a pravdy. 7 A navrátim zajatých Júdových i zajatých Izraelových a vybudujem ich ako tam prv. 8 A očistím ich od každej ich neprávosti, ktorou hrešili proti mne, a odpustím všetky ich neprávosti, ktorými hrešili proti mne a ktorými zradne odpadúvali odo mňa. 9 A mesto mi bude na meno radosti, na chválu a slávu, všetkým národom zeme, ktoré počujú o všetkom tom dobrom, ktoré učiním s nimi, a budú sa strachovať a triasť nad všetkým tým dobrým, a nad všetkým tým pokojom, ktorý mu spôsobím. 10 Takto hovorí Hospodin: Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte: Spustošené je na toľko, že tam niet človeka, a niet ani hoväda, v mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema, spustlých na toľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoväda, 11 ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavujte Hospodina Zástupov, lebo dobrý je Hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hospodinovho, lebo navrátim zajatých zeme jako tam prv, hovorí Hospodin. 12 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte bude na tomto mieste, spustlom na toľko, že nebude ničoho od človeka až do hoväda jako ani vo všetkých jeho mestách, obydlie pastierov, ktorí tu dajú stádu položiť sa. 13 V mestách pohoria, v mestách nížiny a v mestách na juhu jako aj v zemi Benjaminovej a na miestach okolo Jeruzalema i v mestách Júdových budú ešte prechádzať stáda oviec a kôz cez ruky počítajúceho, hovorí Hospodin. 14 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, v ktorých postavím dobré slovo, ktoré som hovoril o dome Izraelovom a vzhľadom na dom Júdov. 15 V tých dňoch a v tom čase dám vyrásť Dávidovi výrastok spravedlivosti, a bude činiť súd a spravedlivosť v zemi. 16 V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalem bude bývať bezpečne, a toto je meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravedlivosť. 17 Lebo takto hovorí Hospodin: Nebude vyťatý Dávidovi muž, ktorý by sedel na tróne domu Izraelovho. 18 Ani kňazom Levitom nebude vyťatý zpred mojej tvári muž, ktorý by obetoval zápalnú obeť a pálil obilnú obeť a pripravoval bitnú obeť po všetky dni. 19 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 20 Takto hovorí Hospodin: Ak zrušíte moju smluvu s dňom a moju smluvu s nocou, aby nebolo dňa a noci na ich čas, 21 vtedy bude zrušená i moja smluva s Dávidom, mojím služobníkom, tak aby nemal syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a s Levitami kňazmi, mojimi svätoslužobníkmi. 22 Jako nikto nespočíta vojska nebies ani nezmeria piesku mora, tak rozmnožím semä Dávida, svojho služobníka, i Levitov, ktorí mi svätoslúžia. 23 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 24 Či si nevidel, čo hovoril tento ľud, že vraj dvoje čeľadí je, ktoré si vyvolil Hospodin, a zavrhol ich, a pohŕdajú mojím ľudom, ako čo by už ani nebol národom pred nimi. 25 Takto hovorí Hospodin: Ak som neučinil svojej smluvy so dňom a s nocou a neustanovil ustanovení nebies a zeme, 26 vtedy aj semä Jakoba a Dávida, svojho služobníka, zavrhnem tak, aby som nebral z jeho semena tých, ktorí by panovali nad semenom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým, lebo navrátim ich zajatých a zľutujem sa nad nimi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk