50. kapitola

Neposluch zkazou Izraelovou.

1 Takto hovorí Hospodin: Kdeže je rozvodný list vašej matky, ktorým by som ju bol prepustil? Alebo kde kto je z mojich veriteľov, ktorému by som vás bol predal? Hľa, svojimi neprávosťami ste sa predali, a pre vaše prestúpenia prepustená je vaša mater.
2 Prečo, keď prichádzam, nie je nikoho, keď volám, nikto sa neohlasuje? Či je azda prikrátka moja ruka, takže by nemohla vyslobodiť? Alebo či nie je vo mne sily na to, aby som vytrhol? Hľa, svojím káraním vysušujem more, obraciam rieky na púšť; ich ryby sa zosmradzujú, pretože neni vody, a mrú od smädu. 3 Obliekam nebesia v čierno smútku a vrece im dávam za odev.

Strádanie Spasiteľa Krista.

4 Pán Hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako učení.
5 Pán Hospodin mi otvára ucho, a ja sa neprotivím, neuhybujem zpät. 6 Nadstavujem svoj chrbát tým, ktorí ma bijú, a svoje líca tým, ktorí ma rujú, neskrývam svojej tvári pred všelijakou potupou a pred opľuvaním. 7 Ale Pán Hospodin mi pomôže, a preto sa nebudem stydieť, preto urobím svoju tvár ako kremeň, a viem že sa nebudem hanbiť. 8 Blízko je ten, ktorý ma ospravedlňuje, kto sa tedy bude pravotiť so mnou? Nože sa postavme spolu! Kto je mojím protivníkom v súde? Nech pristúpi ku mne! 9 Hľa, Pán Hospodin mi pomôže, ktože je to tedy, kto by ma odsúdil? Hľa, tí všetci zvetšejú ako rúcho, moľ ich požerie. 10 Kto je medzi vami taký, ktorý sa bojí Hospodina a počúva na hlas jeho služobníka? Kto taký, ktorý chodí vo tmách a nemá jasu svetla? Nech sa nadeje na meno Hospodina a nech sa spoľahne na svojho Boha! 11 Hľa, vy všetci, ktorí zapaľujete oheň a opasujete sa iskrami, choďte vo svetle svojho ohňa a v iskrách, ktoré ste zanietili! Od mojej ruky sa vám to stane, že budete ležať v bolesti.